Bou & Associats | Actualitats Fiscals Febrer 2019
Actualitats Fiscals Febrer 2019

Actualitats Fiscals Febrer 2019

SUMARI

  1. Novetats tributàries en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2019.
  2. Directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2019.
  3. No deduïbilitat dels ingressos de l’activitat econòmica de la factura del telèfon mòbil, utilitzat indistintament per a l’activitat econòmica i per a finalitats particulars.
  4. La devolució de l’excés de cotitzacions al RETA per raó de pluriactivitat és un ingrés de l’activitat.
  5. Conseqüències fiscals de la derogació del Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.