Bou & Associats | Actualitats Fiscals Gener 2020
Actualitats Fiscals Gener 2020

Actualitats Fiscals Gener 2020

SUMARI

  1. Reflexions per al tancament de l’any comptable i fiscal 2019.
  2. Comentaris al Reial Decret-llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social.
  3. Publicada en el BOE i amb mínims canvis l’ordre de mòduls per a 2020.
  4. Mesures tributàries programa coalició PSOE – Unides Podemos.
  5. Està exempta d’IRPF la indemnització obligatòria per cessament de l’alt directiu.
  6. Novetats en les declaracions informatives 2019.
  7. La venda d’or d’un particular a un professional del sector està subjecta a l’Impost de Transmissions Patrimonials oneroses.
  8. Publicat per a 2020 el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat.