Bou & Associats | Actualitats Fiscals Juny 2019
Actualitats Fiscals Juny 2019

Actualitats Fiscals Juny 2019

SUMARI

  1. Presentar la declaració de l’IRPF conforme a la informació subministrada per l’AEAT no garanteix l’absència de sanció per infracció tributària.
  2. Obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques.
  3. No hi ha guany de patrimoni no justificat si s’acredita que la titularitat dels béns procedeix d’un exercici prescrit.
  4. En la transmissió d’un terreny, les despeses d’urbanització posteriors a l’adquisició no s’han d’afegir al preu d’adquisició per calcular la plusvàlua subjecta a l’impost.
  5. Presentació extemporània del model 720: el TEAC anul·la la sanció del 150% del guany patrimonial imputat pel valor dels béns a l’estranger per falta de culpabilitat.
  6. Perquè sigui deduïble la retribució de l’administrador ha d’estar establerta la seva quantia en els estatuts de forma determinada o perfectament determinable.
  7. Comunitat Autònoma de Catalunya. Impost sobre els Actius no Productius de les Persones Jurídiques.