Bou & Associats | Assegurança mèdica per baixa laboral dirigida als autònoms
Assegurança mèdica per baixa laboral dirigida als autònoms

Assegurança mèdica per baixa laboral dirigida als autònoms

Si ets autònom, t’aconsellem complementar les prestacions per baixa laboral de la Seguretat Social amb una assegurança específica.

Des del mes de gener, la Seguretat Social ha inclòs a la quota d’autònoms, la prestació per contingències professionals que no estaven cobertes fins ara. És a dir, que tant si la baixa era per malaltia o accident professional, li pagaven el mateix que estant de baixa per malaltia comuna.

  • En cas de malaltia comuna o accident no laboral, s’aplica el 60% de la base reguladora des del dia 4 al 20 de la baixa i el 75% a partir del dia 21.

  • En cas d’accident de treball o malaltia professional, s’aplica el 75% de la base reguladora des del dia següent al de la baixa.

Al mateix temps que està de baixa, té l’obligació de continuar pagant la quota d’autònoms a la Seguretat Social, i per tant, del que cobri de la prestació, haurà de restar-li la quota per saber realment quina és la liquiditat real que està percebent.

És per aquest motiu que li recomanem que complementi aquesta prestació amb una assegurança de baixa laboral:

  • Per una quota mensual proporcional que vulgui percebre diàriament i sempre que compleixi amb els requisits, aquesta assegurança li pagarà el que tinguin pactat amb l’asseguradora més la prestació de la Seguretat Social.

  • Si només volgués cobrir els processos realment greus (càncer, infart, etc.), la quota mensual seria molt inferior.

  • A més, cal destacar que és una despesa fiscalment deduïble i que podrà gaudir d’aquest avantatge de fins a un màxim de 500 euros anuals.

La present circular té un caràcter merament informatiu, si desitja una millor i acurada informació amb una atenció personalitzada del seu cas, es pot posar en contacte amb el nostre Departament Laboral.