Efectes laborals de la vaga general a Catalunya

Degut a la convocatòria d’una VAGA GENERAL A CATALUNYA per part de la Intersindical-CSC pel proper dia 21 de febrer de 2019, es poden produir una sèrie d’incidències que poden tenir conseqüències en matèria laboral i de Seguretat Social. La participació del treballador en una vaga convocada legalment no pot comportar cap tipus d’imposició de sanció … Llegiu mésEfectes laborals de la vaga general a Catalunya

Intel·ligència Artificial (IA) amb Argenta Patrimonios

Avui en dia, està sorgint una nova i poderosa tecnologia digital: la Intel·ligència Artificial (IA). Les onades anteriors de digitalització han proporcionat banda ampla ubiqua, accés a Internet per a milers de milions de persones a tot el món, connectivitat mòbil i Internet de les coses (IOT) que ha obert la porta a una gran … Llegiu mésIntel·ligència Artificial (IA) amb Argenta Patrimonios

Actualitats Fiscals Febrer 2019

SUMARI Novetats tributàries en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2019. Directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2019. No deduïbilitat dels ingressos de l’activitat econòmica de la factura del telèfon mòbil, utilitzat indistintament per a l’activitat econòmica i per a finalitats particulars. La devolució de … Llegiu mésActualitats Fiscals Febrer 2019

Bou & Associats, una llarga trajectòria de treball en equip

El despatx Bou & Associats compta amb professionals amb molta experiència i de diverses especialitats. El tracte de proximitat amb el client i la seva visió global són els seus principals fets diferencials. La secció jurídica de Bou & Associats va néixer fa més de 30 anys com una extensió d’un grup que fins llavors … Llegiu mésBou & Associats, una llarga trajectòria de treball en equip

El Govern aprova dos Reials Decrets Llei amb mesures tributàries

El passat 28 de desembre el Govern va aprovar dos Reials Decrets Llei, el RDL 26/2018, pel qual es creen mesures d’urgència sobre creació artística i cinematogràfica i el RDL 27/2018, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, que tenen incidència en l’àmbit tributari. Aquestes normes es van publicar al BOE de … Llegiu mésEl Govern aprova dos Reials Decrets Llei amb mesures tributàries

L’Agència Tributària publica les directrius del Pla de Control Tributari

Com cada any, l’AEAT ha publicat les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2019, en les quals s’identifiquen les principals àrees en què se centraran les actuacions de l’Agència Tributària, els mitjans i mecanismes amb els quals compten per dur a terme les actuacions de control, etc. Com en anys … Llegiu mésL’Agència Tributària publica les directrius del Pla de Control Tributari

Novetat important sobre Arrendaments Urbans: Queda sense efecte la reforma de la LAU

Ahir a la tarda, 22 de gener de 2019, el Congrés dels Diputats NO va convalidar el Reial Decret Llei 21/2018, de 18 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. Aquesta circumstància provoca la cessació dels efectes de la reforma que els hi va ser comunicada en anterior circular, el que implica … Llegiu mésNovetat important sobre Arrendaments Urbans: Queda sense efecte la reforma de la LAU

Aprovada una primera moratòria de tramitacions i llicències en la franja litoral de la Costa Brava

La Comissió d’urbanisme de Girona suspèn durant un any la tramitació d’instruments de planejament i de gestió i la concessió de llicències d’obra nova en els primers 500 metres del litoral gironí per a projectes situats majoritàriament en terrenys amb pendent. La moratòria impedirà l’execució dels projectes més insostenibles mentre el Departament de TES redacta … Llegiu mésAprovada una primera moratòria de tramitacions i llicències en la franja litoral de la Costa Brava

Modificació de la normativa sobre arrendaments d’habitatge (LAU) i legislació complementària

El passat dia 19 de desembre va entrar en vigor el Reial Decret Llei (RDL) 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, pel qual s’introdueixen a nivell estatal importants modificacions en relació als arrendaments d’habitatges que es formalitzin a partir de dita data. És important que les coneguin i … Llegiu mésModificació de la normativa sobre arrendaments d’habitatge (LAU) i legislació complementària

Actualitats Fiscals Gener 2019

SUMARI Exempció en l’IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social. Mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i règim especial simplificat en l’IVA per a 2019. Novetats comptables en perspectiva. Procediment d’infracció contra Espanya (Número 2014/4330) per la regulació del règim sancionador de la declaració de béns i drets a l’estranger (model 720). … Llegiu mésActualitats Fiscals Gener 2019