Quines despeses pot deduir-se una PIME en l’Impost de Societats?

Com totes les PIMES, ja estarà començant a preparar el tancament comptable del 2018, per preparar l’Impost de Societats corresponent, el qual, es presentarà a partir de l’1 fins el 25 de juliol de 2019, li expliquem totes les despeses que podrà deduir. Què són despeses deduïbles?Una despesa deduïble es defineix, com aquella despesa inherent a … Llegiu mésQuines despeses pot deduir-se una PIME en l’Impost de Societats?

Hisenda prepara un pla d’inspecció a les PIMES per l’Impost de Societats

Hisenda prepara una campanya de visites i inspeccions a petites i mitjanes empreses, tal com va fer en exercicis anteriors. Les actuacions han començat amb la remissió d’una carta en què se’ls avisa que les dades de l’Impost sobre Societats que sobre elles disposa l’Agència Tributària difereixen de la mitjana del sector en què actuen. … Llegiu mésHisenda prepara un pla d’inspecció a les PIMES per l’Impost de Societats

Actualitats Fiscals Juny 2019

SUMARI Presentar la declaració de l’IRPF conforme a la informació subministrada per l’AEAT no garanteix l’absència de sanció per infracció tributària. Obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. No hi ha guany de patrimoni no justificat si s’acredita que la titularitat dels béns procedeix d’un exercici prescrit. En la transmissió d’un terreny, … Llegiu mésActualitats Fiscals Juny 2019

Pot l’Administració sancionar per declarar d’acord amb un esborrany d’IRPF amb dades errònies?

Des de fa uns anys, cada vegada són més els contribuents que reben l’esborrany de la declaració de la Renda confeccionat per la mateixa Agència Tributària i cada any és més precisa la informació en ell continguda. Tot i això, la recomanació que solen donar tots els assessors fiscals i que la pròpia AEAT aconsella … Llegiu mésPot l’Administració sancionar per declarar d’acord amb un esborrany d’IRPF amb dades errònies?

Tractament dels immobles en l’IRPF

El proper 1 de juliol finalitza el termini per presentar la declaració de la Renda corresponent a l’exercici 2018 i per aquestes dates són molts els contribuents que es pregunten quin és el tractament fiscal que cal donar a les rendes derivades de la tinença d’immobles, el qual, com veurem a continuació, serà diferent en … Llegiu mésTractament dels immobles en l’IRPF

Hisenda llança un nou format de llibre de registre de l’IVA

El canvi busca més seguretat i agilitat en les devolucions. El llibre de registre de l’IVA és un document oficial que exigeix ​​l’Agència Tributària a tot autònom o societat que realitzi activitats subjectes a aquest impost. La presentació de l’IVA és obligatòria per a tot aquell que exerceixi alguna activitat relacionada amb el mateix. En … Llegiu mésHisenda llança un nou format de llibre de registre de l’IVA

7 dubtes resolts amb la guia sobre el registre d’horari del Ministeri de Treball

Sembla que les empreses han deixat per a última hora l’obligació de portar el registre de jornada, cosa que no ens sorprèn per altra banda, veient com moltes d’elles van portar l’adaptació a una altra normativa, com podria ser el RGPD. Per resoldre qualsevol dubte i ajudar-les complir amb la llei s’ha publicat la guia … Llegiu més7 dubtes resolts amb la guia sobre el registre d’horari del Ministeri de Treball

Actualitats Fiscals Maig 2019

SUMARI Impost sobre el Patrimoni. Exempció dels béns i drets necessaris per a l’exercici d’una activitat econòmica. El Tribunal Constitucional decidirà si la plusvàlua en l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) respecta els principis de capacitat econòmica, progressivitat i no confiscatorietat. Admès a tràmit pel Tribunal Constitucional un recurs contra … Llegiu mésActualitats Fiscals Maig 2019

És obligatori incloure les pauses en el registre horari? I el temps de desplaçament?

Un dels dubtes que poden tenir moltes empreses amb l’obligació de fitxar a partir del proper 12 de maig és si s’han de registrar o no els descansos que realitzen els treballadors durant la jornada. És obligatori incloure les pauses en el registre horari? En aquests casos cal tenir en compte que les empreses han … Llegiu mésÉs obligatori incloure les pauses en el registre horari? I el temps de desplaçament?

Arriba el registre obligatori de la jornada laboral

Des del 12 de maig les empreses hauran de garantir el registre diari de la jornada. A més del cost tècnic i de les sancions, la mesura pot suposar una despesa milionària en reclamacions per hores extra. El registre obligatori de l’horari dels treballadors ha arribat. El proper 12 de maig entra en vigor l’obligació … Llegiu mésArriba el registre obligatori de la jornada laboral