Compromís social

B&A és un grup fortament compromès amb el seu entorn social i dins les seves possibilitats col·labora en àmbits esportius, culturals, associatius i assistencials, aquests ajuts es realitzen tant de forma directa, com en publicitat o prestant els nostres serveis professionals a preus reduïts.

De manera activa B&A, amb la involucració dels seus socis, participa en els patronats directius de les següents entitats:

- FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA ATRIUM ARTIS
- FUNDACIÓ PRIVADA L'OLIVAR COL·LECCIÓ PLADEVALL

També es fan col·laboracions puntuals en diferents àmbits com són el cultural (TEMPORADA ALTA), l'educatiu en forma de finançament d'un projecte didàctic sobre el BEATUS DE GIRONA o cultural i associatiu amb els Amics del Castell de Sant Ferran de Figueres.
Entitat que es dedica a la promoció de l'expressió plàstica d'avantguarda.
Promotora de les arts plàstiques en totes les seves facetes.

Bou & Associats, SA -
C. Sèquia, 11 - 13 - 4a planta -
Tel. 972 21 02 12 - 17001 Girona - C/E -
admin@bouassociats.com