L'equip de Girona - Seu central
B&A
B&A
Economista i Censor Jurat de Comptes
Conseller Delegat
Especialista en Empreses Familiars
abm@bouassociats.com
B&A
Advocat
Cap del Departament Jurídic
Especialista en Dret Mercantil i en Dret Civil Català
Professor del 'Màster en advocacia' organitzat per
la UdG en col·laboració amb l'ICAG
jbm@bouassociats.com
B&A
Tècnic Comptable
Cap de la Secció de Comptabilitat
jmx@bouassociats.com
B&A
Tècnic Tributari
Cap del Departament Fiscal
mmb@bouassociats.com
B&A
Advocada
Especialista en Dret Tributari i Financer
Assessorament d’Empresa en Dret Mercantil
mlp@bouassociats.com
B&A
Economista
Cap del Departament d'Auditoria
dpc@bouassociats.com
B&A
Tècnic Comptable
Cap d’Assessorament, Secció de Proximitat
col@bouassociats.com
B&A
Responsable de Relacions amb els Clients
pss@bouassociats.com
B&A
Cap de la Secció Administrativa
admin@bouassociats.com
B&A
Advocada
Especialista en Dret Civil i de Família
emc@bouassociats.com
B&A
Advocada
Especialista en Dret Civil i Immobiliari

cjp@bouassociats.com
B&A
Diplomat en Empresarials
mcs@bouassociats.com
B&A
Departament Fiscal
rbp@bouassociats.com
B&A
Departament Administratiu
nlc@bouassociats.com
B&A
Administrativa
Departament Jurídic
lcc@bouassociats.com
B&A
Responsable de Relacions amb els Clients
sdr@bouassociats.com

Bou & Associats, SA -
C. Sèquia, 11 - 13 - 4a planta -
Tel. 972 21 02 12 - 17001 Girona - C/E -
admin@bouassociats.com