Legislació & Novetats

Sí que es podrà ajornar l'IVA el 2017.
Ajornament IVA 2017
Coneix l'àmplia varietat de cursos que oferim.
Catàleg Formació Grup Bou & Associats SA 2017
Gran atractiu i potencial de rendibilitat enfront de les opcions actuals a Espanya.
Oportunitat d'Inversió (Real Estate)
Només pels treballadors que estiguin dins el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
Bases de Cotització Autònoms 2016
L'aplicació d'aquestes reserves, permetrà reduir el resultat a pagar en l'Impost sobre Societats en funció dels beneficis obtinguts.
Nous Incentius Fiscals en l'Impost de Societats de 2015

Nous requisits, limitacions i exclusions per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, a partir de l'01/01/2016.

Novetats en Mòduls per 2016
Activitats incloses en Estimació Objectiva i Règim Simplificat

Exclusió en l'IVA del Règim especial del recàrrec d'equivalència a partir de l'1 de gener 2016.

Societats Civils i Comunitats de Béns que realitzen vendes al detall
 
Quines novetats contempla el Nou Reglament de l'Impost sobre Societats?
 
Novetats Societats: Civils, Limitades i Anònimes
 
LLEI 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària
 
LLEI 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei Hipotecària
 
LLEI 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
La Reforma Fiscal, estableix que les societats civils a fi mercantil passaran a tributar a partir del 01/01/2016 en l'Impost de Societats.
Desapareixen les Societats Civils a partir de l'exercici 2016?
Publicada el 30/03/2015 i ha entrat en vigor el 01/04/2015.
Llei de Desindexació de l'Economia Espanyola
Preguntes freqüents DAFAS (Deduccions Anticipades Familiars per famílies nombroses i persones amb discapacitat)
 
Programa d'Ajuda: Càlcul de Guanys Patrimonials
 
Projecte de Llei IRPF
Avantprojecte de Llei IRPF
 
Projecte de Llei IS
Avantprojecte de Llei IS
 
Projecte de Llei IVA
Avantprojecte de Llei IVA
 
Projecte de Llei IRNR
Avantprojecte de Llei IRNR
 
Solucions per a les empreses, les persones i autònoms

Bou & Associats, SA -
C. Sèquia, 11 - 13 - 4a planta -
Tel. 972 21 02 12 - 17001 Girona - C/E -
admin@bouassociats.com