BOU & ASSOCIATS - Petició de pressupost

Si vol demanar-nos un pressupost, sense compromís, sobre qualsevol tema del menú desplegable, empleni les següents dades i ens posarem en contacte amb vostè.
Empresa *
Activitat *
Sector *
Nº treballadors
Facturació
Persona de contacte*
Email *
Telèfon *
Comentaris *
Voldria pressupost sobre: (escollir un camp) *

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de "Protecció de Dades de Caràcter Personal", us informem que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer propietat de BOU&ASSOCIATS, les quals seran tractades amb estricta confidencialitat i per portar a terme les consultes sol·licitades. Altrament us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Bou & Associats, SA -
C. Sèquia, 11 - 13 - 4a planta -
Tel. 972 21 02 12 - 17001 Girona - C/E -
admin@bouassociats.com