Novetats en matèria de Seguretat Social 2019

En el BOE, Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, es van publicar una sèrie de novetats i modificacions importants en matèria de Seguretat Social. Aquests són els punts més importants que creíem que poden ser del seu interès: – Salari mínim interprofessional: El Salari mínim pel 2019 queda establert en 900€ mensuals, 12.600€ anuals … Llegiu mésNovetats en matèria de Seguretat Social 2019

Pla d’Inspecció de l’Agència Tributària pel 2019

Un any més l’AEAT informa tal com es preceptiu de les seves accions prioritàries de control i d’inspecció de l’any en curs. En aquests moments el protagonisme és per l’anàlisi de dades que arriben de tots costats a l’Administració Tributària, les “Big Data”, a saber: – Del SII (IVA de determinades empreses) per controlar als … Llegiu mésPla d’Inspecció de l’Agència Tributària pel 2019

Declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347)

El 28 de febrer és l’últim dia per presentar aquesta declaració, si com empresari o professional, en el transcurs del passat exercici 2018, heu realitzat operacions, de caràcter habitual o no, que de forma unitària superin per un mateix client o proveïdor els 3.005,06€ (incloent-hi qualsevol quota i recàrrec repercutit o suportat, també per l’Impost … Llegiu mésDeclaració anual d’operacions amb tercers (Model 347)

Efectes laborals de la vaga general a Catalunya

Degut a la convocatòria d’una VAGA GENERAL A CATALUNYA per part de la Intersindical-CSC pel proper dia 21 de febrer de 2019, es poden produir una sèrie d’incidències que poden tenir conseqüències en matèria laboral i de Seguretat Social. La participació del treballador en una vaga convocada legalment no pot comportar cap tipus d’imposició de sanció … Llegiu mésEfectes laborals de la vaga general a Catalunya

Intel·ligència Artificial (IA) amb Argenta Patrimonios

Avui en dia, està sorgint una nova i poderosa tecnologia digital: la Intel·ligència Artificial (IA). Les onades anteriors de digitalització han proporcionat banda ampla ubiqua, accés a Internet per a milers de milions de persones a tot el món, connectivitat mòbil i Internet de les coses (IOT) que ha obert la porta a una gran … Llegiu mésIntel·ligència Artificial (IA) amb Argenta Patrimonios

Novetat important sobre Arrendaments Urbans: Queda sense efecte la reforma de la LAU

Ahir a la tarda, 22 de gener de 2019, el Congrés dels Diputats NO va convalidar el Reial Decret Llei 21/2018, de 18 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. Aquesta circumstància provoca la cessació dels efectes de la reforma que els hi va ser comunicada en anterior circular, el que implica … Llegiu mésNovetat important sobre Arrendaments Urbans: Queda sense efecte la reforma de la LAU

Aprovada una primera moratòria de tramitacions i llicències en la franja litoral de la Costa Brava

La Comissió d’urbanisme de Girona suspèn durant un any latramitació d’instruments de planejament i de gestió i la concessióde llicències d’obra nova en els primers 500 metres del litoral gironí per a projectes situats majoritàriament en terrenys amb pendent. La moratòria impedirà l’execució dels projectes més insosteniblesmentre el Departament de TES redacta el nou Pla … Llegiu mésAprovada una primera moratòria de tramitacions i llicències en la franja litoral de la Costa Brava

Modificació de la normativa sobre arrendaments d’habitatge (LAU) i legislació complementària

El passat dia 19 de desembre va entrar en vigor el Reial Decret Llei (RDL) 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, pel qual s’introdueixen a nivell estatal importants modificacions en relació als arrendaments d’habitatges que es formalitzin a partir de dita data. És important que les coneguin i … Llegiu mésModificació de la normativa sobre arrendaments d’habitatge (LAU) i legislació complementària

Com valorar les Operacions Vinculades?

L’article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats que regula les operacions vinculades, establint en primera instància que aquestes operacions s’han de valorar pel seu valor de mercat, entès com aquell que s’hauria acordat entre parts independents, respectant el principi de lliure competència. En aquest sentit, per determinar el … Llegiu mésCom valorar les Operacions Vinculades?

Obligació dels autònoms d’incorporar-se al Sistema RED

Els autònoms estan obligats a realitzar els seus tràmits, rebre i signar notificacions per via electrònica A partir de l’1 d’octubre de 2018, els treballadors autònoms estan obligats a dur a terme tots els tràmits, inclosa la recepció i signatura de notificacions, per Sistema RED. Aquesta normativa afecta a tots els treballadors autònoms, així com … Llegiu mésObligació dels autònoms d’incorporar-se al Sistema RED