Novetat important sobre Arrendaments Urbans: Queda sense efecte la reforma de la LAU

Ahir a la tarda, 22 de gener de 2019, el Congrés dels Diputats NO va convalidar el Reial Decret Llei 21/2018, de 18 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. Aquesta circumstància provoca la cessació dels efectes de la reforma que els hi va ser comunicada en anterior circular, el que implica … Llegiu mésNovetat important sobre Arrendaments Urbans: Queda sense efecte la reforma de la LAU

Aprovada una primera moratòria de tramitacions i llicències en la franja litoral de la Costa Brava

La Comissió d’urbanisme de Girona suspèn durant un any latramitació d’instruments de planejament i de gestió i la concessióde llicències d’obra nova en els primers 500 metres del litoral gironí per a projectes situats majoritàriament en terrenys amb pendent. La moratòria impedirà l’execució dels projectes més insosteniblesmentre el Departament de TES redacta el nou Pla … Llegiu mésAprovada una primera moratòria de tramitacions i llicències en la franja litoral de la Costa Brava

Modificació de la normativa sobre arrendaments d’habitatge (LAU) i legislació complementària

El passat dia 19 de desembre va entrar en vigor el Reial Decret Llei (RDL) 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, pel qual s’introdueixen a nivell estatal importants modificacions en relació als arrendaments d’habitatges que es formalitzin a partir de dita data. És important que les coneguin i … Llegiu mésModificació de la normativa sobre arrendaments d’habitatge (LAU) i legislació complementària

Com valorar les Operacions Vinculades?

L’article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats que regula les operacions vinculades, establint en primera instància que aquestes operacions s’han de valorar pel seu valor de mercat, entès com aquell que s’hauria acordat entre parts independents, respectant el principi de lliure competència. En aquest sentit, per determinar el … Llegiu mésCom valorar les Operacions Vinculades?

Obligació dels autònoms d’incorporar-se al Sistema RED

Els autònoms estan obligats a realitzar els seus tràmits, rebre i signar notificacions per via electrònica A partir de l’1 d’octubre de 2018, els treballadors autònoms estan obligats a dur a terme tots els tràmits, inclosa la recepció i signatura de notificacions, per Sistema RED. Aquesta normativa afecta a tots els treballadors autònoms, així com … Llegiu mésObligació dels autònoms d’incorporar-se al Sistema RED

Invertir en un producte per la seva rendibilitat o per la seva fiscalitat, on està l’equilibri?

L’inversor avui en dia disposa de tantes opcions a l’hora d’invertir que és fàcil sentir-se desbordat. El més important és entendre bé els vehicles d’inversió que triem, així com tenir expectatives realistes del que podem aconseguir i el que no. Hi ha molts aspectes a considerar en les nostres inversions. Cap d’ells hauria de ser … Llegiu mésInvertir en un producte per la seva rendibilitat o per la seva fiscalitat, on està l’equilibri?