He de presentar el resum anual de l’IVA (model 390)?

El 30 de gener de 2020 finalitza el termini de presentació del model 390 corresponent a l’exercici 2019, que com ja indicàvem en un comentari anterior, ha de coincidir amb l’acumulatiu de les autoliquidacions de l’IVA de l’any passat, inclosa la presentada ara al gener. Ara bé, no tots els subjectes passius de l’IVA han de presentar … Llegiu mésHe de presentar el resum anual de l’IVA (model 390)?

Novetat sobre la inscripció en el Registre Mercantil d’Assessors prestadors de Serveis a Societats

En diferents comentaris hem tractat la problemàtica generada per la nova obligació d’inscripció en el Registre Mercantil d’aquelles persones físiques professionals, empresaris o persones jurídiques que presten els serveis enumerats en l’article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 28 de abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (LPBC): Serveis per compte … Llegiu mésNovetat sobre la inscripció en el Registre Mercantil d’Assessors prestadors de Serveis a Societats

Calendari d’obligacions tributàries 2020

Com cada any, l’Agència Tributària ha publicat el Calendari General del Contribuent, en aquest cas el corresponent a l’exercici 2020, en què es detalla amb exactitud la data en què s’han de realitzar les diferents obligacions tributàries. Com a NOVETATS SIGNIFICATIVES per a l’any 2020 trobem les següents: Els models 190, 347 i 390 corresponents … Llegiu mésCalendari d’obligacions tributàries 2020

Consells per rebaixar el seu IRPF

1. Aportacions a plans de pensions Les aportacions a plans de pensions i altres sistemes de previsió social (assegurances, plans de previsió assegurats, …) ofereixen avantatges fiscals, ja que les quantitats aportades durant l’exercici redueixen la base imposable de l’Impost, és a dir, l’import dels ingressos tributables, sent el límit màxim de la reducció la … Llegiu mésConsells per rebaixar el seu IRPF

Obligacions i requisits de facturació

Per començar, és important recordar que la factura és un element fonamental en els lliuraments de béns i prestacions de serveis, a més de ser la prova dels impostos associats a aquestes operacions. D’aquesta manera, els empresaris o professionals estan obligats a expedir factura i còpia d’aquesta pels lliuraments de béns i prestacions de serveis … Llegiu mésObligacions i requisits de facturació

Societat extingida en el Registre Mercantil i baixa en l’AEAT, Quina data inicia el còmput de termini per presentar el Model 200 de l’Impost sobre Societats?

La data exacta en què es considera extingida una societat i per tant conclòs el període impositiu resultarà de ″vital importància″ a l’efecte d’iniciar el còmput del termini de presentació de l’Impost sobre Societats i d’aquesta manera evitar sancions per declaracions extemporànies (entre altres). Al parlar de societats mercantils que tributen per l’Impost sobre Societats, … Llegiu mésSocietat extingida en el Registre Mercantil i baixa en l’AEAT, Quina data inicia el còmput de termini per presentar el Model 200 de l’Impost sobre Societats?

Comunicacions a realitzar al Novembre a l’AEAT amb efectes per al 2020

El mes de novembre resulta en moltes ocasions de vital importància a l’hora de determinar les nostres obligacions amb l’Administració Tributària a partir de l’exercici següent: en aquest cas 2020. És en aquest “lapse temporal delimitat“, on determinats contribuents podran causar alta, baixa o modificar les seves obligacions tributàries al respecte d’alguns dels tributs pels quals han de … Llegiu mésComunicacions a realitzar al Novembre a l’AEAT amb efectes per al 2020

La prima d’emissió i les altres aportacions de socis es consideren reserves disponibles?

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en el seu Butlletí de Setembre de 2019 (BOICAC nº 119), ha contestat al dubte de si la prima d’emissió o assumpció i les altres aportacions de socis s’han d’entendre inclosos en el concepte de reserves disponibles als efectes del que disposa l’article 31.2 de la Resolució de … Llegiu mésLa prima d’emissió i les altres aportacions de socis es consideren reserves disponibles?

Conseqüències del BREXIT en l’IVA

A pocs dies del Brexit, encara hi ha gran incertesa sobre què es produirà la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, encara que tot apunta que serà sense acord. Davant d’aquest inquietant escenari, l’Agència Tributària ha publicat a la seva pàgina web informació sobre les conseqüències del Brexit en l’IVA. Lliuraments de béns … Llegiu mésConseqüències del BREXIT en l’IVA

Deduccions autonòmiques a l’IRPF per despeses escolars

Amb l’arribada de setembre, cal tenir en compte que determinades Comunitats Autònomes (en endavant “CCAA”), tenen previstes certes deduccions en la declaració de l’IRPF per haver incorregut en determinades despeses com ara compra de llibres, material escolar, uniformes, classes d’idiomes o escoles bressol. Les deduccions més comunes existents a les CCAA per aquests conceptes són: … Llegiu mésDeduccions autonòmiques a l’IRPF per despeses escolars