Mesures tributàries de caràcter urgent i extraordinàries. Reial decret llei 8/2020

El 18 de març de 2020 es publica en el BOE dues normes que introdueixen mesures amb incidència en l’àmbit tributari, donant així resposta a les circumstàncies econòmiques excepcionals ocasionades per la crisi del COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma. Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer … Llegiu mésMesures tributàries de caràcter urgent i extraordinàries. Reial decret llei 8/2020

Mesures en l’àmbit mercantil. Reial decret llei 8/2020

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 conté les següents mesures en l’àmbit mercantil i concursal: Celebració de Juntes dels òrgans de govern per videoconferència Les sessions dels òrgans de govern i d’administració d’associacions, societats civils i mercantils, del … Llegiu mésMesures en l’àmbit mercantil. Reial decret llei 8/2020

Mesures en l’àmbit laboral. Reial decret llei 8/2020

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, publicat en el BOE de 18 de març de 2020, introdueix una sèrie de mesures per fer front a la difícil situació generada per la crisi del COVID-19. Entre d’altres, s’adopten mesures … Llegiu mésMesures en l’àmbit laboral. Reial decret llei 8/2020

Mesures tributàries aprovades per al 2020

El 28 de desembre es va publicar al BOE el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social. MESURES QUE AFECTEN L’ÀMBIT TRIBUTARI Impost sobre la Renda de les Persones Físiques Es prorroguen per al període impositiu 2020 els límits quantitatius que … Llegiu mésMesures tributàries aprovades per al 2020

“Quick fixes”: la prova del transport en els lliuraments intracomunitaris

Quan una companyia realitza lliuraments intracomunitaris de béns per vendre mercaderies a empresaris localitzats en un altre país de la Unió Europea, no cal repercutir IVA en les factures emeses, ja que aquest tipus d’operacions estan exemptes en virtut de l’article 25 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit. No obstant això, per … Llegiu més“Quick fixes”: la prova del transport en els lliuraments intracomunitaris

He de presentar el resum anual de l’IVA (model 390)?

El 30 de gener de 2020 finalitza el termini de presentació del model 390 corresponent a l’exercici 2019, que com ja indicàvem en un comentari anterior, ha de coincidir amb l’acumulatiu de les autoliquidacions de l’IVA de l’any passat, inclosa la presentada ara al gener. Ara bé, no tots els subjectes passius de l’IVA han de presentar … Llegiu mésHe de presentar el resum anual de l’IVA (model 390)?

Novetat sobre la inscripció en el Registre Mercantil d’Assessors prestadors de Serveis a Societats

En diferents comentaris hem tractat la problemàtica generada per la nova obligació d’inscripció en el Registre Mercantil d’aquelles persones físiques professionals, empresaris o persones jurídiques que presten els serveis enumerats en l’article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 28 de abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (LPBC): Serveis per compte … Llegiu mésNovetat sobre la inscripció en el Registre Mercantil d’Assessors prestadors de Serveis a Societats

Calendari d’obligacions tributàries 2020

Com cada any, l’Agència Tributària ha publicat el Calendari General del Contribuent, en aquest cas el corresponent a l’exercici 2020, en què es detalla amb exactitud la data en què s’han de realitzar les diferents obligacions tributàries. Com a NOVETATS SIGNIFICATIVES per a l’any 2020 trobem les següents: Els models 190, 347 i 390 corresponents … Llegiu mésCalendari d’obligacions tributàries 2020

Consells per rebaixar el seu IRPF

1. Aportacions a plans de pensions Les aportacions a plans de pensions i altres sistemes de previsió social (assegurances, plans de previsió assegurats, …) ofereixen avantatges fiscals, ja que les quantitats aportades durant l’exercici redueixen la base imposable de l’Impost, és a dir, l’import dels ingressos tributables, sent el límit màxim de la reducció la … Llegiu mésConsells per rebaixar el seu IRPF