Comunicacions a realitzar al Novembre a l’AEAT amb efectes per al 2020

El mes de novembre resulta en moltes ocasions de vital importància a l’hora de determinar les nostres obligacions amb l’Administració Tributària a partir de l’exercici següent: en aquest cas 2020. És en aquest “lapse temporal delimitat“, on determinats contribuents podran causar alta, baixa o modificar les seves obligacions tributàries al respecte d’alguns dels tributs pels quals han de … Llegiu mésComunicacions a realitzar al Novembre a l’AEAT amb efectes per al 2020

Actualitats Fiscals Novembre 2019

SUMARI L’exempció de la indemnització per acomiadament exigeix provar que el cessament ha estat real. El Tribunal Suprem anul·la l’apartat del Reglament d’Inspecció Tributària sobre el moment per comunicar l’existència d’indicis de delicte fiscal. Obligats a presentar davant l’AEAT declaració informativa de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. Deduïbilitat en l’Impost de Societats de … Llegiu mésActualitats Fiscals Novembre 2019

La prima d’emissió i les altres aportacions de socis es consideren reserves disponibles?

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en el seu Butlletí de Setembre de 2019 (BOICAC nº 119), ha contestat al dubte de si la prima d’emissió o assumpció i les altres aportacions de socis s’han d’entendre inclosos en el concepte de reserves disponibles als efectes del que disposa l’article 31.2 de la Resolució de … Llegiu mésLa prima d’emissió i les altres aportacions de socis es consideren reserves disponibles?

Conseqüències del BREXIT en l’IVA

A pocs dies del Brexit, encara hi ha gran incertesa sobre què es produirà la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, encara que tot apunta que serà sense acord. Davant d’aquest inquietant escenari, l’Agència Tributària ha publicat a la seva pàgina web informació sobre les conseqüències del Brexit en l’IVA. Lliuraments de béns … Llegiu mésConseqüències del BREXIT en l’IVA

Deduccions autonòmiques a l’IRPF per despeses escolars

Amb l’arribada de setembre, cal tenir en compte que determinades Comunitats Autònomes (en endavant “CCAA”), tenen previstes certes deduccions en la declaració de l’IRPF per haver incorregut en determinades despeses com ara compra de llibres, material escolar, uniformes, classes d’idiomes o escoles bressol. Les deduccions més comunes existents a les CCAA per aquests conceptes són: … Llegiu mésDeduccions autonòmiques a l’IRPF per despeses escolars

Mesures Fiscals del Govern en funcions

El passat 3 de setembre, davant la impossibilitat de formar govern i després de les reunions mantingudes amb mes de 300 organitzacions de la societat civil, el govern en funcions va publicar el document “Proposta oberta per a un programa comú progressista” amb 370 mesures a adoptar. Entre les mesures fiscals que es proposen, l’objectiu … Llegiu mésMesures Fiscals del Govern en funcions

La DGT es pronuncia sobre determinats aspectes fiscals dels serveis de cashback

Recentment, la Direcció General de Tributs s’ha pronunciat sobre determinats aspectes fiscals relacionats amb els serveis de cashback, concretament sobre la tributació en l’IVA i sobre l’alta en l’IAE. Per als que no estiguin familiaritzats amb el terme, sàpiguen que el cashback és un servei que poden prestar determinats establiments comercials -com supermercats, gasolineres, estancs, … Llegiu mésLa DGT es pronuncia sobre determinats aspectes fiscals dels serveis de cashback

Es merita IVA si realitzo un pagament anticipat per una compra intracomunitària?

Per resoldre aquesta qüestió hem de dirigir-nos a la Llei 37/1992, de l’Impost sobre el Valor Afegit (LIVA), concretament al seu article 76 trobarem regulat la meritació de l’impost per a aquest tipus d’operacions: les adquisicions intracomunitàries de béns. Així, el referit article 76 ens diu que aquest tipus d’operacions l’impost es meritarà en els mateixos … Llegiu mésEs merita IVA si realitzo un pagament anticipat per una compra intracomunitària?

Novetats en la gestió dels llibres registres d’IRPF

S’acaba de publicar l’Ordre per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb l’objectiu d’adaptar la regulació al que estableix en el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de revisar el contingut dels llibres registres. Quins contribuents estan obligats … Llegiu mésNovetats en la gestió dels llibres registres d’IRPF

El Tribunal Suprem determina la no deduïbilitat en IRPF del vehicle afecte parcialment a l’activitat

Sempre ha estat una qüestió polèmica la determinació de les despeses que pot deduir-se un contribuent que desenvolupi una activitat professional i prova d’aquesta conflictivitat patent són les nombroses consultes que es plantegen a la Direcció General de Tributs, i els pronunciaments dels tribunals superiors de justícia , no sempre coincidents causa de l’enorme casuística … Llegiu mésEl Tribunal Suprem determina la no deduïbilitat en IRPF del vehicle afecte parcialment a l’activitat