Una societat inactiva sense cap moviment durant l’any ha de presentar comptes anuals?

Sí. Totes les societats, incloses les inactives, estan obligades a presentar comptes anuals, independentment del seu estat. Per tant, fins i tot en el cas que no hi hagi hagut operacions durant l’exercici, caldrà presentar al Registre Mercantil tota la documentació relacionada amb els comptes. D’acord amb el que estableix el Codi de Comerç en … Llegiu mésUna societat inactiva sense cap moviment durant l’any ha de presentar comptes anuals?

Document sobre serveis a tercers: Nova obligació d’informació en la presentació dels comptes anuals

Si l’any passat ens vam trobar amb l’obligació d’identificar el titular real de la societat, aquest any la principal novetat en la documentació que cal presentar al Registre Mercantil per al dipòsit dels comptes anuals del 2018 és el nou formulari en el qual s’ha d’informar d’una sèrie de serveis prestats per compte de tercers, … Llegiu mésDocument sobre serveis a tercers: Nova obligació d’informació en la presentació dels comptes anuals

Quines despeses pot deduir-se una PIME en l’Impost de Societats?

Com totes les PIMES, ja estarà començant a preparar el tancament comptable del 2018, per preparar l’Impost de Societats corresponent, el qual, es presentarà a partir de l’1 fins el 25 de juliol de 2019, li expliquem totes les despeses que podrà deduir. Què són despeses deduïbles? Una despesa deduïble es defineix, com aquella despesa inherent … Llegiu mésQuines despeses pot deduir-se una PIME en l’Impost de Societats?

Hisenda prepara un pla d’inspecció a les PIMES per l’Impost de Societats

Hisenda prepara una campanya de visites i inspeccions a petites i mitjanes empreses, tal com va fer en exercicis anteriors. Les actuacions han començat amb la remissió d’una carta en què se’ls avisa que les dades de l’Impost sobre Societats que sobre elles disposa l’Agència Tributària difereixen de la mitjana del sector en què actuen. … Llegiu mésHisenda prepara un pla d’inspecció a les PIMES per l’Impost de Societats

Pot l’Administració sancionar per declarar d’acord amb un esborrany d’IRPF amb dades errònies?

Des de fa uns anys, cada vegada són més els contribuents que reben l’esborrany de la declaració de la Renda confeccionat per la mateixa Agència Tributària i cada any és més precisa la informació en ell continguda. Tot i això, la recomanació que solen donar tots els assessors fiscals i que la pròpia AEAT aconsella … Llegiu mésPot l’Administració sancionar per declarar d’acord amb un esborrany d’IRPF amb dades errònies?

Tractament dels immobles en l’IRPF

El proper 1 de juliol finalitza el termini per presentar la declaració de la Renda corresponent a l’exercici 2018 i per aquestes dates són molts els contribuents que es pregunten quin és el tractament fiscal que cal donar a les rendes derivades de la tinença d’immobles, el qual, com veurem a continuació, serà diferent en … Llegiu mésTractament dels immobles en l’IRPF

Hisenda llança un nou format de llibre de registre de l’IVA

El canvi busca més seguretat i agilitat en les devolucions. El llibre de registre de l’IVA és un document oficial que exigeix ​​l’Agència Tributària a tot autònom o societat que realitzi activitats subjectes a aquest impost. La presentació de l’IVA és obligatòria per a tot aquell que exerceixi alguna activitat relacionada amb el mateix. En … Llegiu mésHisenda llança un nou format de llibre de registre de l’IVA

L’AEAT aclareix els criteris per regularitzar les societats professionals

El control de les societats professionals ha estat molt present en els últims Plans de Control Tributari que dissenya l’Agència Tributària. Concretament, en les directrius del Pla de Control per 2019 es pot llegir el següent: ”Com s’ha vingut fent en els darrers anys, es continuarà el control de l’ús abusiu de societats, la finalitat … Llegiu mésL’AEAT aclareix els criteris per regularitzar les societats professionals

La DGT reconeix l’aplicació dels beneficis fiscals autonòmics en matèria d’ISD també als no residents extracomunitaris

La Direcció General de Tributs, (des d’ara “DGT”), va emetre la Consulta Vinculant V3193/18, de 14 de desembre de 2018, a través de la qual ha modificat el seu criteri en relació amb els Impostos sobre Successions i Donacions (“ISD”). En primer lloc, la DGT considera que l’actual normativa espanyola en matèria d’ISD és contrària … Llegiu mésLa DGT reconeix l’aplicació dels beneficis fiscals autonòmics en matèria d’ISD també als no residents extracomunitaris

El Govern aprova dos Reials Decrets Llei amb mesures tributàries

El passat 28 de desembre el Govern va aprovar dos Reials Decrets Llei, el RDL 26/2018, pel qual es creen mesures d’urgència sobre creació artística i cinematogràfica i el RDL 27/2018, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, que tenen incidència en l’àmbit tributari. Aquestes normes es van publicar al BOE de … Llegiu mésEl Govern aprova dos Reials Decrets Llei amb mesures tributàries