Bou & Associats | La DGT es pronuncia sobre determinats aspectes fiscals dels serveis de cashback
La DGT es pronuncia sobre determinats aspectes fiscals dels serveis de cashback

La DGT es pronuncia sobre determinats aspectes fiscals dels serveis de cashback

Recentment, la Direcció General de Tributs s’ha pronunciat sobre determinats aspectes fiscals relacionats amb els serveis de cashback, concretament sobre la tributació en l’IVA i sobre l’alta en l’IAE.

Per als que no estiguin familiaritzats amb el terme, sàpiguen que el cashback és un servei que poden prestar determinats establiments comercials -com supermercats, gasolineres, estancs, etc. consistent a facilitar la disposició de diners en efectiu als seus clients sense necessitat d’acudir a un caixer automàtic. És a dir, és una forma d’obtenir diners en efectiu estalviant-te passar per un caixer. Per això cal que hi hagi un acord entre una entitat financera i l’establiment comercial i que el pagament es realitzi amb targeta o mitjançant una aplicació mòbil. La compra en l’establiment en qüestió sol ser requisit indispensable per aprofitar-se d’aquest servei.

Es veu més clar amb un exemple: Suposem que vam acudir a un estanc i vam realitzar una compra per import de 50 euros. Si a més volguéssim obtenir efectiu i l’estanc fos un d’aquests establiments amb acord, en realitzar el pagament amb targeta o amb una aplicació mòbil, demanaríem que ens cobrin 100 euros i ens tornaran 50 euros en efectiu. D’aquesta manera, en el moment de realitzar la nostra compra a l’estanc estarem obtenint efectiu sense necessitat d’acudir a un caixer automàtic.

La veritat és que el cashback ha arribat a Espanya recentment, per la qual cosa no podem parlar encara d’un servei que es trobi generalitzat, encara que en altres països europeus, com el Regne Unit, està molt estès i porta usant-se des de fa molts anys amb gran acceptació .

Tributació en IVA
Doncs bé, el que es planteja a la Direcció General de Tributs és si les comissions cobrades per l’entitat consultante, pels pagaments realitzats a través d’una aplicació mòbil, estan subjectes a IVA. Al que dit centre directiu respon que, en la mesura que responen a l’execució d’una operació financera de transferència de crèdit estan subjectes i exemptes d’IVA.

Alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques
En relació amb l’IAE, es planteja si l’entitat consultante i els establiments mercantils que presten aquest servei han de donar-se d’alta en aquest impost.

Referent a això, recorda la DGT que amb l’alta en el grup 811 de la secció primera, l’entitat consultante pot prestar tots els serveis compresos en aquest grup. Per tant, la prestació del servei consistent en facilitar diners en efectiu als seus clients oa persones o entitats alienes a la consultante, és una activitat pròpia de l’activitat financera i, per tant, compresa en el grup 811 de la secció primera de les Tarifes.

Pel que fa a l’establiment mercantil que presta el servei de cashback, la modificació introduïda per la Llei de Pressupostos de l’Estat en la lletra j) de l’apartat 2 de la regla 4a de la Instrucció que desenvolupa l’Impost, permet prestar aquest servei a qui estigui donat d’alta en qualsevol rúbrica de les Tarifes, sense que la prestació d’aquest servei comporti la necessitat de donar-se d’alta en un epígraf diferent al de la seva activitat principal.