Actualitats Fiscals Juny 2019

SUMARI Presentar la declaració de l’IRPF conforme a la informació subministrada per l’AEAT no garanteix l’absència de sanció per infracció tributària. Obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. No hi ha guany de patrimoni no justificat si s’acredita que la titularitat dels béns procedeix d’un exercici prescrit. En la transmissió d’un terreny, … Llegiu mésActualitats Fiscals Juny 2019