Actualitats Fiscals Juny 2019

SUMARI Presentar la declaració de l’IRPF conforme a la informació subministrada per l’AEAT no garanteix l’absència de sanció per infracció tributària. Obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. No hi ha guany de patrimoni no justificat si s’acredita que la titularitat dels béns procedeix d’un exercici prescrit. En la transmissió d’un terreny, … Llegiu mésActualitats Fiscals Juny 2019

Compte enrere per a la presentació del model 720

GUIA DEL MODEL 720: DECLARACIÓ SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER 1. TERMINIEl termini per presentar aquesta declaració corresponent a l’exercici 2018 comprèn des l’1 de gener a l’1 d’abril del 2019. 2. OBLIGATS A PRESENTAR EL MODEL 720Estan obligats a presentar aquesta declaració tributària les persones físiques o entitats residents a l’estat espanyol, … Llegiu mésCompte enrere per a la presentació del model 720