Tipus d’IVA a aplicar en les obres de reforma d’un immoble

Un dels aspectes de l’Impost sobre el Valor Afegit que més dubtes genera és el tipus impositiu al qual tributen certes operacions. En aquest comentari analitzarem el tipus de gravamen que s’ha d’aplicar a les obres de reforma d’immobles en funció del tipus d’obra realitzada i de les característiques de l’immoble. En la llei de … Llegiu mésTipus d’IVA a aplicar en les obres de reforma d’un immoble