7 dubtes resolts amb la guia sobre el registre d’horari del Ministeri de Treball

Sembla que les empreses han deixat per a última hora l’obligació de portar el registre de jornada, cosa que no ens sorprèn per altra banda, veient com moltes d’elles van portar l’adaptació a una altra normativa, com podria ser el RGPD. Per resoldre qualsevol dubte i ajudar-les complir amb la llei s’ha publicat la guia … Llegiu més7 dubtes resolts amb la guia sobre el registre d’horari del Ministeri de Treball