El règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de l’Estat Legislador incompleix el Dret de la Unió

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (d'ara endavant TJUE) de 28 de juny de 2022, dictada en l'assumpte C-278/20 -Comissió contra el Regne d'Espanya-, declara que…

Continue ReadingEl règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de l’Estat Legislador incompleix el Dret de la Unió

El càlcul del guany patrimonial per a la venda de valors no cotitzats. L’aplicació de la regla de l’art. 37.1.b) a la venda de participacions d’empreses amb menys de tres anys

Amb caràcter general, a l'IRPF el guany patrimonial que se sotmet a tributació amb la transmissió d'un bé es calcula per la diferència entre el valor d'adquisició i de transmissió…

Continue ReadingEl càlcul del guany patrimonial per a la venda de valors no cotitzats. L’aplicació de la regla de l’art. 37.1.b) a la venda de participacions d’empreses amb menys de tres anys

Les donacions de béns fetes a entitats sense ànim de lucre acollides al règim fiscal especial tributen al tipus 0% d’IVA

El passat 9 d'abril es va publicar al BOE la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. En la Disposició final tercera…

Continue ReadingLes donacions de béns fetes a entitats sense ànim de lucre acollides al règim fiscal especial tributen al tipus 0% d’IVA