Encara no has presentat els comptes anuals del 2020? Tens fins al 31 de desembre per evitar que et sancionin

Cada any la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública remet a l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) un llistat amb les societats incomplidores en l'obligació de…

Continua llegintEncara no has presentat els comptes anuals del 2020? Tens fins al 31 de desembre per evitar que et sancionin