Impost sobre Patrimoni i exempció de participacions en empresa familiar. Aplicació de la normativa autonòmica a tots els no residents

La Direcció General de Tributs (DGT), en consulta V2304-21 de 16 d'agost de 2021, estableix que la normativa autonòmica en matèria d'Impost sobre Patrimoni també és aplicable a no residents,…

Continua llegintImpost sobre Patrimoni i exempció de participacions en empresa familiar. Aplicació de la normativa autonòmica a tots els no residents

Els nous recàrrecs per declaració fora de termini són aplicables a recàrrecs anteriors si resulten més favorables per a l’obligat tributari

En la resolució 0034/2020 de 22 de setembre de 2021, el Tribunal Econòmic Administratiu Central -TEAC-, es ''fa ressò'' i confirma en la pràctica, el canvi normatiu que conseqüència de…

Continua llegintEls nous recàrrecs per declaració fora de termini són aplicables a recàrrecs anteriors si resulten més favorables per a l’obligat tributari

Pot un subcontractista aplicar la inversió del subjecte passiu en una execució d’obra si el contractista no l’aplica?

La forma de facturar a les execucions d'obra és un dels majors mals de cap per als contractistes i subcontractistes, que en numerables ocasions dubten sobre la conveniència d'aplicar la…

Continua llegintPot un subcontractista aplicar la inversió del subjecte passiu en una execució d’obra si el contractista no l’aplica?

Pot aplicar-se la reducció del 40% a plans de pensions diferents rescatats en exercicis diferents? El TEAR de València s’aparta del criteri de la DGT

El TEAR de València, en resolució de 29 d'abril de 2021, RG. 3396/2019, s'aparta del criteri mantingut per la Direcció General de Tributs en diverses consultes vinculants, en relació amb…

Continua llegintPot aplicar-se la reducció del 40% a plans de pensions diferents rescatats en exercicis diferents? El TEAR de València s’aparta del criteri de la DGT