Novetats en l’IRNR – Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

RepresentantsEs limita l'obligació de nomenar representant abans de la finalització del termini de declaració de la renda obtinguda a Espanya, exclusivament a aquells contribuents per l'IRNR que no siguin residents…

Continua llegintNovetats en l’IRNR – Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Novetats en l’ISD, l’ITP i en l’IP – Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

NOVETATS QUE AFECTEN A L'ISD i L'ITPSubstitució del concepte de "valor real" per valorEn tots dos impostos, pel que fa a la configuració de la base imposable, es substitueixen les…

Continua llegintNovetats en l’ISD, l’ITP i en l’IP – Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Novetats en l’IRPF – Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Arrendament de béns immoblesLa reducció del 60% sobre el rendiment net del capital immobiliari que s'aplica en casos d'arrendaments destinats a habitatge habitual, únicament serà aplicable a contribuents que incloguin…

Continua llegintNovetats en l’IRPF – Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Novetats LGT i altres normes – Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Sense ànim de ser exhaustius, ja que moltes són les modificacions introduïdes que afecten els procediments tributaris, es resumeixen, a continuació, les més destacades:Prohibició d'amnisties fiscalsEs prohibeixen expressament l'establiment de…

Continua llegintNovetats LGT i altres normes – Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal