Encara no has presentat els comptes anuals del 2021? Tens fins el 31 de desembre per evitar que et sancionin

Cada any la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública remet a l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) un llistat amb les societats incomplidores en l'obligació de dipòsit…

Continue ReadingEncara no has presentat els comptes anuals del 2021? Tens fins el 31 de desembre per evitar que et sancionin

L’Administració pot regularitzar amb base a documents que constitueixen troballes casuals?

Una sentència recent del Tribunal Suprem, de 25 d'octubre de 2022, recurs de cassació 247/2021, torna a recordar a l'Administració Tributària la impossibilitat de regularitzar un contribuent basant aquesta regularització…

Continue ReadingL’Administració pot regularitzar amb base a documents que constitueixen troballes casuals?