Tramitació de l’ERTO per causes objectives, diferències amb el de força major

La immensa majoria dels Expedients de Regulació d’Ocupació (ERTO) que tenen la seva causa en el coronavirus s’estan tramitant, o s’han tramitat, per la modalitat de Força Major perquè, com ja hem explicat en altres ocasions, la tramitació és més ràpida i senzilla; i més amb l’aprovació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de … Llegiu mésTramitació de l’ERTO per causes objectives, diferències amb el de força major

Quines mesures he de portar a terme per poder obrir el meu negoci de comerç minorista?

L’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat, estableix les mesures que han de complir els comerços minoristes per poder obrir en el que s’ha denominat fase 0 … Llegiu mésQuines mesures he de portar a terme per poder obrir el meu negoci de comerç minorista?

Ampliat fins el 20 de maig l’ajornament de la declaració d’impostos per a pimes i autònoms

Benvolguts clients, El Consell de Ministres va aprovar ahir el Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, que permet ampliar el termini de presentació de declaracions i autoliquidacions d’impostos del primer trimestre de 2020 per a pimes i autònoms. Si la facturació de l’exercici 2019 de la seva empresa ha estat inferior a 600.000€, pot … Llegiu mésAmpliat fins el 20 de maig l’ajornament de la declaració d’impostos per a pimes i autònoms

Resum de les ajudes i accions per paliar l’efecte econòmic del COVID-19

Benvolguts clients,  Amb voluntat de fer més fàcil l’accés a les ajudes més importants a que pugueu tenir dret els detallem:   SEGURETAT SOCIAL  Aplaçament quotes d’Abril a Juny 2020. Cal sol·licitar-ho ja. Primers 10 dies de cada mes. Interès 0,5%. Moratòria pendent de regular, a partir de Maig. AUTÒNOMS  Aplaçament quotes d’Abril a Juny 2020. … Llegiu mésResum de les ajudes i accions per paliar l’efecte econòmic del COVID-19

Flexibilització d’ajornaments de deutes tributaris per a PIMES i autònoms

El dijous, 12 de març, el Govern, reunit en Consell de Ministres, va aprovar una sèrie de mesures urgents per a respondre a la ja coneguda com ”crisi del COVID-19”. Entre elles es troben mesures de caràcter econòmic per donar suport al sector empresarial que es pugui veure afectat. Les mesures s’han recollit en el … Llegiu mésFlexibilització d’ajornaments de deutes tributaris per a PIMES i autònoms

Prova del transport intracomunitari

Es determina quins són els documents a utilitzar pels subjectes passius per justificar el transport intracomunitari dels béns. A partir de l’01/01/2020, pel que fa a la justificació del transport, s’estableixen dues presumpcions iuris tantum a l’efecte de considerar-se que els béns han estat expedits o transportats des del territori de l’Estat membre de lliurament. … Llegiu mésProva del transport intracomunitari

Comentaris i consells a la vista del Pla d’Inspecció de l’Agència Tributària 2020

El 28 de gener d’enguany es van publicar les directrius que regiran les activitats d’inspecció i control de l’Agència Tributària pel 2020, del seu redactat es pot destacar el següent:  L’Administració cada vegada té més dades nostres, operacions bancàries, compravendes, targetes de crèdit, viatges, operacions a les xarxes, etc.., cal ser coherents en les nostres … Llegiu mésComentaris i consells a la vista del Pla d’Inspecció de l’Agència Tributària 2020

Pot un professional deduir en el seu IRPF les despeses de telèfon mòbil?

Per a un professional, determinar quines despeses són deduïbles de la seva activitat ha estat sempre una qüestió conflictiva, sobretot quan es tracta de despeses associades a béns que, per la seva naturalesa, poden també utilitzar-se en l’esfera personal per a fins particulars. Tal és el cas del cotxe, l’ordinador, la tablet o el telèfon … Llegiu mésPot un professional deduir en el seu IRPF les despeses de telèfon mòbil?

La cessió d’ús de forma gratuïta d’un immoble a un familiar genera una imputació de rendes en el propietari

La Direcció General de Tributs en la seva consulta V2305-19 de 5 de setembre s’ha pronunciat sobre el cas d’un contribuent que cedeix gratuïtament a la seva neboda pel període de 10 anys, l’ús d’un habitatge de la seva propietat. L’arrendament, subarrendament o cessió i constitució de drets o facultats d’ús o gaudi sobre béns … Llegiu mésLa cessió d’ús de forma gratuïta d’un immoble a un familiar genera una imputació de rendes en el propietari