Bou & Associats

Circular informativa: Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques L’adquirent d’un bé a través d’un contracte o pacte successori es subrogará el valor i data d’adquisició que tenia aquest bé en el causant, sempre que el mateix es transmeti abans del transcurs de cinc anys des de la celebració del pacte successori o de la defunció … Llegiu més

Circular informativa: Simplificació en la prova de transport de les entregues intracomunitàries de béns (Recordatori)

El Reial decret llei 3/2020, de mesures urgents modifica la Llei de l’IVA, recull la forma de justificar l’expedició i transport de béns de les operacions comercials per obtenir la consideració d’entrega intracomunitària exempta. S’estableix que l’expedició o transport dels béns a l’Estat membre de destí es justificarà per qualsevol mitjà de prova admès en … Llegiu més

Finances & Tech (Juliol 2021)

Descobrir la Inversió Estalviant Finances i Tecnologia Psicologia de la Inversió Potencial de la blockchain i els “smart-contracts”Nombroses personalitats del sector tecnològic i financer han col·locat Bitcoin i la cadena de blocs a l’altura de la indústria de l’ordinador personal el 1975 i d’Internet el 1993. Una de les seves aplicacions emergents més rellevants té … Llegiu més

Consells per invertir (Juliol 2021)

Descobrir la Inversió Estalviant Finances i Tecnologia Psicologia de la Inversió Aconseguir objectius futurs: un fi equilibri que només s’aconsegueix si es planifica Tots somiem amb tenir una vida millor en el futur, però no sempre dediquem el temps necessari per planejar i convertir aquests somnis en realitat. La idea de fer un pla financer … Llegiu més

Circular informativa: Nou Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (2021 – 2023)

El Ministeri de Treball i Economia Social està redactant un nou Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social pels períodes del 2021 al 2023. En línies generals les actuacions que durà a terme la Inspecció de Treball seran les següents: Control i revisió dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), per detectar i … Llegiu més

Pot la societat oposar-se a la voluntat de separació del soci per falta de distribució de dividends?

L’article 348 bis del text refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSC), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, regula el dret de separació del soci en cas de falta de distribució de dividends, de tal manera que si es compleixen una sèrie de requisits el soci està legitimat per abandonar la societat adquirint un … Llegiu més

Pot la meva empresa rebre ajudes de la Línia COVID-19 si va obtenir pèrdues en el 2019?

Començar assenyalant que de moment (a data d’elaboració d’aquest comentari), les Comunitats Autònomes, encara no han articulat els procediments i requisits necessaris perquè els empresaris del nostre país puguin accedir al “Pla d’Ajudes” recollides en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta … Llegiu més

Circular informativa: Declaracions trimestrals 1T 2021

·  IMPOST VALOR AFEGIT (IVA) ·  RETENCIONS DEL TREBALL, CAPITAL o D’IMMOBLES ·  PAGAMENT A COMPTE DE L’IMPOST DE RENDA I DE SOCIETATS ·  DECLARACIÓ INTRACOMUNITÀRIA ·  INTRASTAT ·  IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS (IEET) ·  IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE) Aquest mes ha de presentar i/o ingressar, algunes d’aquestes declaracions fiscals, … Llegiu més

Línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses (RDL 5/2021)

Benvolguts clients, A continuació, us informem de la línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses publicada el passat 13 de març en el BOE (RDL 5/2021). Cal destacar, abans d’entrar en detalls, que aquests ajuts encara no estan disponibles, doncs cal esperar la publicació del Reglament. Qui té dret als ajuts? Poden accedir als … Llegiu més

He de presentar el model 720 de declaració sobre béns i drets situats a l’estranger?

Segurament has sentit sobre diverses sentències que anul·len les sancions imposades per no presentar o presentar fora de termini o amb errors el model 720. També hauràs escoltat que la Comissió Europea va publicar al febrer de 2017 un dictamen motivat –infracció 2014/4330– convidant a Espanya a modificar aquesta obligació d’informació i el seu règim … Llegiu més