Què ha canviat amb la nova llei concursal?

El passat 1 de setembre de 2020 va entrar en vigor la nova llei concursal, uns quatre mesos després de ser publicat el Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Concursal (TRLC) , quedant derogada la pràctica totalitat de la Llei 22/2003, de 9 de … Llegiu mésQuè ha canviat amb la nova llei concursal?

Mesures en l’àmbit del transport per carretera: Moratòria en el pagament de préstecs, lísing i rènting de vehicles

El sector del transport ha estat un dels més afectats per la pandèmia de la COVID-19 que ha vist reduïda la seva activitat a causa de les restriccions imposades a la mobilitat durant l’estat d’alarma i un cop aixecat aquest, per les mesures preventives i de contenció de l’epidèmia, especialment en l’àmbit del transport de … Llegiu mésMesures en l’àmbit del transport per carretera: Moratòria en el pagament de préstecs, lísing i rènting de vehicles

Les noves tecnologies arriben per quedar-se, també en l’àmbit dels procediments tributaris

Diu el refrany que “no hi ha mal que per bé no vingui”. Tractant de ser optimistes, si haguéssim de treure alguna cosa positiva de la crisi de la COVID-19 que estem patint des de fa uns mesos, podríem destacar la generalització de l’ús de les noves tecnologies en l’àmbit professional, el que, sens dubte, … Llegiu mésLes noves tecnologies arriben per quedar-se, també en l’àmbit dels procediments tributaris

He de tributar per les rendes d’arrendament no pagades durant l’estat d’alarma?

Durant la vigència de l’estat d’alarma, molts propietaris de locals de negoci han deixat de percebre les rendes de lloguer a causa de la impossibilitat dels arrendataris de fer front al pagament de les mateixes com a conseqüència de la cessació de la seva activitat. Davant d’aquesta situació, són molts els arrendadors que es pregunten … Llegiu mésHe de tributar per les rendes d’arrendament no pagades durant l’estat d’alarma?

Quins terminis tinc per presentar els comptes anuals? Com influeix en la presentació de l’Impost sobre Societats?

El 2020 és un any atípic, amb la COVID-19 i les mesures aprovades com a senyal d’identitat. Precisament per aquest motiu una de les coses “segures”, inalterables, any rere any són els terminis administratius, han saltat pels aires. Segons el cas concret han estat suspesos, prorrogats, ampliats, inamovibles… fins a tal punt que s’ha vist … Llegiu mésQuins terminis tinc per presentar els comptes anuals? Com influeix en la presentació de l’Impost sobre Societats?

Nous models 770 i 771: Regularització voluntària de la situació tributària

Amb l’objectiu que els contribuents puguin regularitzar de forma voluntària la seva situació tributària respecte de tributs que han de ser objecte d’autoliquidació, Hisenda ha aprovat dos nous models tributaris: el model 770 d’autoliquidació d’interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària i el model 771 d’autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis … Llegiu mésNous models 770 i 771: Regularització voluntària de la situació tributària

El Registre Mercantil no em deixa dipositar els comptes anuals, com soluciono el tancament registral?

Molts són els administradors i assessors d’empreses que quan es dirigeixen a inscriure un acte de la societat en el Registre Mercantil s’assabenten el tancament del full registral de la societat, el que es tradueix en la denegació de tal inscripció. Normalment aquesta circumstància es dona a l’intentar dipositar els comptes anuals o al registrar … Llegiu mésEl Registre Mercantil no em deixa dipositar els comptes anuals, com soluciono el tancament registral?

Exempció en IRPF de les retribucions percebudes per treballs realitzats a l’estranger

Recentment, l’Audiència Nacional ha dictat una important sentència que afecta l’àmbit d’aplicació de l’exempció en IRPF de les retribucions percebudes per treballs realitzats a l’estranger -regulada en l’article 7.p) de la Llei de l’IRPF. Es tracta de la sentència de 19 de febrer de 2020, rec. 485/2017, en la qual es declara que aquesta exempció … Llegiu mésExempció en IRPF de les retribucions percebudes per treballs realitzats a l’estranger

El TS decideix sobre la valoració de l’aixovar domèstic en l’Impost sobre Successions i Donacions

El Tribunal Suprem acaba de dictar una important sentència en matèria de l’Impost sobre Successions i Donacions. Ens referim a la sentència de 19 de maig de 2020, que resol el recurs de cassació nombre 499/2020, en la qual es tracta de delimitar el concepte d’aixovar domèstic i la seva valoració a efectes de càlcul … Llegiu mésEl TS decideix sobre la valoració de l’aixovar domèstic en l’Impost sobre Successions i Donacions

Reial decret llei 19/2020: s’aproven noves mesures fiscals

El 27 de maig es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19. De nou, l’aprovació d’aquesta norma preveu mesures fiscals, la més important … Llegiu mésReial decret llei 19/2020: s’aproven noves mesures fiscals