Bou & Associats

Circular informativa: Declaracions trimestrals 1T 2021

·  IMPOST VALOR AFEGIT (IVA) ·  RETENCIONS DEL TREBALL, CAPITAL o D’IMMOBLES ·  PAGAMENT A COMPTE DE L’IMPOST DE RENDA I DE SOCIETATS ·  DECLARACIÓ INTRACOMUNITÀRIA ·  INTRASTAT ·  IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS (IEET) ·  IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE) Aquest mes ha de presentar i/o ingressar, algunes d’aquestes declaracions fiscals, … Llegiu més

Ha canviat la prohibició de realitzar hores extraordinàries dels treballadors reincorporats mentre es manté a treballadors a l’ERTO?

La realització d’hores extraordinàries pels treballadors reincorporats mentre es manté a treballadors a l’ERTO és una conducta sancionable i que està sent controlada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) amb més intensitat perquè coincideix amb el fet que els treballadors que romanen en ERTO estan percebent prestacions per desocupació; i l’empresa que … Llegiu més

Circular informativa: Declaracions trimestrals 3T 2020

·  IMPOST VALOR AFEGIT (IVA) ·  RETENCIONS DEL TREBALL, CAPITAL o D’IMMOBLES ·  PAGAMENT A COMPTE DE L’IMPOST DE RENDA I DE SOCIETATS ·  DECLARACIÓ INTRACOMUNITÀRIA ·  INTRASTAT ·  IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS (IEET) ·  IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE) Aquest mes ha de presentar i/o ingressar, algunes d’aquestes declaracions fiscals, … Llegiu més

Circular informativa: Declaracions trimestrals 2T 2020

·  IMPOST VALOR AFEGIT (IVA) ·  RETENCIONS DEL TREBALL, CAPITAL o D’IMMOBLES ·  PAGAMENT A COMPTE DE L’IMPOST DE RENDA ·  DECLARACIÓ INTRACOMUNITÀRIA ·  INTRASTAT Probablement aquest mes hagi de presentar/ingressar, algunes d’aquestes declaracions fiscals, corresponents al segon trimestre d’enguany. Si desitja que ens cuidem del tràmit, presentació i, si escau, domiciliació bancària, li agrairem que … Llegiu més

Circular informativa: Declaracions trimestrals 4T 2019

· RETENCIONS i IVA: QUART TRIMESTRE i RESUMS ANUALS· DECLARACIÓ D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES (COMUNITATS DE BÉNS)· DECLARACIÓ D’OPERACIONS AMB TERCERS· DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER· MODEL 179 Probablement aquest mes hagi de presentar/ingressar, algunes d’aquestes declaracions fiscals, corresponents al quart trimestre d’enguany. Termini: 15 de gener per domiciliar, 20 de … Llegiu més

Circular informativa: Declaracions trimestrals 3T 2019

·  IMPOST VALOR AFEGIT (IVA) ·  RETENCIONS DEL TREBALL, CAPITAL o D’IMMOBLES ·  PAGAMENT A COMPTE DE L’IMPOST DE RENDA ·  DECLARACIÓ INTRACOMUNITÀRIA ·  INTRASTAT ·  IMPOST ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS ·  IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE) Probablement aquest mes hagi de presentar/ingressar, algunes d’aquestes declaracions fiscals, corresponents al tercer trimestre d’enguany. Si desitja … Llegiu més