Actualitats Fiscals Octubre 2019

SUMARI S’admet la deduïbilitat d’aquelles despeses justificades amb tiquets sempre que estiguin relacionades amb l’activitat econòmica. Conseqüències del Brexit en l’Impost sobre el Valor Afegit. La taxació hipotecària no és un mètode vàlid per determinar el valor real d’un immoble. Impost sobre el Patrimoni. Tributació d’una indemnització per acomiadament. Les despeses de manutenció són deduïbles … Llegiu mésActualitats Fiscals Octubre 2019

Deduccions autonòmiques a l’IRPF per despeses escolars

Amb l’arribada de setembre, cal tenir en compte que determinades Comunitats Autònomes (en endavant “CCAA”), tenen previstes certes deduccions en la declaració de l’IRPF per haver incorregut en determinades despeses com ara compra de llibres, material escolar, uniformes, classes d’idiomes o escoles bressol. Les deduccions més comunes existents a les CCAA per aquests conceptes són: … Llegiu mésDeduccions autonòmiques a l’IRPF per despeses escolars