Una societat inactiva sense cap moviment durant l’any ha de presentar comptes anuals?

Sí. Totes les societats, incloses les inactives, estan obligades a presentar comptes anuals, independentment del seu estat. Per tant, fins i tot en el cas que no hi hagi hagut operacions durant l’exercici, caldrà presentar al Registre Mercantil tota la documentació relacionada amb els comptes. D’acord amb el que estableix el Codi de Comerç en … Llegiu mésUna societat inactiva sense cap moviment durant l’any ha de presentar comptes anuals?