Bou & Associats, ofereix des del rigor, la professionalitat
i la seriositat els serveis d’una assessoria multidisciplinar,
proporcionant una atenció global als seus clients. 

L’objectiu de l’assessoria és facilitar a les empreses i particulars
la gestió de totes les tasques administratives i fiscals. 

A l’assessoria hi trobarà l’atenció experta i professionalitzada d’un
ampli equip humà reforçada per l’experiència de més de 60 anys.

Serveis

Som una empresa de serveis dedicada a l’assessorament
integral d’empreses, autònoms i particulars des de 1957

Recentment, l'Audiència Nacional ha dictat una important sentència que afecta l'àmbit d'aplicació de l'exempció en IRPF de les retribucions percebudes per treballs realitzats a l'estranger -regulada en l'article 7.p) de la Llei de l'IRPF. Es tracta de la sentència de 19 de febrer de 2020, rec. 485/2017, en la qual es declara que aquesta exempció també és aplicable a les retribucions percebudes pels consellers delegats per l'exercici de determinats treballs a l'estranger. Requisits exigits per la norma Posem-nos en context. L'article 7.p) Saber més
El Tribunal Suprem acaba de dictar una important sentència en matèria de l'Impost sobre Successions i Donacions. Ens referim a la sentència de 19 de maig de 2020, que resol el recurs de cassació nombre 499/2020, en la qual es tracta de delimitar el concepte d'aixovar domèstic i la seva valoració a efectes de càlcul de l'Impost. Segons l'article 15 de la Llei de l'Impost sobre Successions i Donacions (LISD) i el 34 del Reglament que la desenvolupa, l'aixovar domèstic forma Saber més

CONTACTA’NS