Bou & Associats, ofereix des del rigor, la professionalitat
i la seriositat els serveis d’una assessoria multidisciplinar,
proporcionant una atenció global als seus clients. 

L’objectiu de l’assessoria és facilitar a les empreses i particulars
la gestió de totes les tasques administratives i fiscals. 

A l’assessoria hi trobarà l’atenció experta i professionalitzada d’un
ampli equip humà reforçada per l’experiència de més de 60 anys.

Serveis

Som una empresa de serveis dedicada a l’assessorament
integral d’empreses, autònoms i particulars des de 1957

Amb l'objectiu que els contribuents puguin regularitzar de forma voluntària la seva situació tributària respecte de tributs que han de ser objecte d'autoliquidació, Hisenda ha aprovat dos nous models tributaris: el model 770 d'autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària i el model 771 d'autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la Seu Electrònica de l'AEAT per a la regularització voluntària. El 16 de juny de 2020 va publicar en el Butlletí Oficial Saber més
Molts són els administradors i assessors d'empreses que quan es dirigeixen a inscriure un acte de la societat en el Registre Mercantil s'assabenten el tancament del full registral de la societat, el que es tradueix en la denegació de tal inscripció. Normalment aquesta circumstància es dona a l'intentar dipositar els comptes anuals o al registrar el canvi d'administradors. El tancament del full registral és una sanció consistent en què no s'inscrigui en el Registre Mercantil cap document referit a la societat Saber més

CONTACTA’NS