El compromís de B&A

B&A és un grup fortament compromès amb el seu entorn social i dins les seves possibilitats
col·labora en àmbits esportius, culturals, associatius i assistencials, aquests ajuts es realitzen
tant de forma directa, com en publicitat o prestant els nostres serveis professionals. 

Entitat que es dedica a la promoció de l’expressió plàstica d’avantguarda
www.atriumartis.com

Entitat dedicada a la difusió de l’obra de l’artista plàstic Enric Pladevall
www.pladevall.com

Entitat que té com a missió actuar com a marc de pensament i d’interpretació del Turisme
www.fundaciojordicomas.org

This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices