El compromís de B&A

B&A és un grup fortament compromès amb el seu entorn social i dins les seves possibilitats
col·labora en àmbits esportius, culturals, associatius i assistencials, aquests ajuts es realitzen
tant de forma directa, com en publicitat o prestant els nostres serveis professionals. 

Entitat que es dedica a la promoció de l’expressió plàstica d’avantguarda
www.atriumartis.com

Entitat dedicada a la difusió de l’obra de l’artista plàstic Enric Pladevall
www.pladevall.com

Entitat que té com a missió actuar com a marc de pensament i d’interpretació del Turisme
www.fundaciojordicomas.org

This website uses cookies to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of all the cookies.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices