Laboral

  • Confecció de nòmines i models RNT, RLC per al conjunt de treballadors dela seva empresa.
  • Altes, baixes, modificacions de contractes, jubilacions, pensions, acomiadaments…
  • Tràmits i assistència davant organismes públics: Tresoreria de la Seguretat Social, INS.
  • Prevenció de riscos laborals.
  • Representació davant la Inspecció de Treball i també en les condicions al CMAC i/o al Jutjat Social.
  • Estudi i planificació d’ERTO.

Persones de contacte

This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices