Bou & Associats | Laboral

Bou & Associats

Laboral

  • Confecció de nòmines i models RNT, RLC per al conjunt de treballadors de la seva empresa.

  • Altes, baixes, modificacions de contractes, jubilacions, pensions, acomiadaments…

  • Tràmits i assistència davant organismes públics: Tresoreria de la Seguretat Social, INS.

  • Prevenció de riscos laborals.

  • Representació davant la Inspecció de Treball i també en les conciliacions al CMAC i/o al Jutjat Social.

  • Estudi i planificació d’ERO.

Persones de contacte