Bou & Associats | Actualitat

Bou & Associats

Actualitat

BOU & ASSOCIATS COMUNICA

Els informem de les novetats més rellevants per al seu interès

Els nous recàrrecs per declaració fora de termini són aplicables a recàrrecs anteriors si resulten més favorables per a l’obligat tributari
Pot un subcontractista aplicar la inversió del subjecte passiu en una execució d’obra si el contractista no l’aplica?
Circular informativa: Declaracions trimestrals 3T 2021
Pot aplicar-se la reducció del 40% a plans de pensions diferents rescatats en exercicis diferents? El TEAR de València s’aparta del criteri de la DGT
Què és i a quins impostos afecta el valor de referència?
Actualitats Fiscals Octubre 2021
Els vals menjar són renda exempta també per a treballadors en teletreball
Deducció autonòmica en l’IRPF per despeses escolars (Catalunya)
L’ús obligatori de la factura electrònica: una realitat no gaire llunyana
1 2 25