Actualitat

Actualitats Fiscals

Actualitats Fiscals Juliol – Agost 2024

SUMARI IS.- El Tribunal Suprem analitza els efectes de la sentència del Tribunal Constitucional 11/2024, que va declarar la inconstitucionalitat del règim transitori aplicable a les pèrdues per deterioració dels valors representatius de la participació en el capital o en

Llegeix més »
Actualitats Fiscals

Actualitats Fiscals Juny 2024

SUMARI El Tribunal Suprem fixa com a doctrina que el termini de quatre anys de prescripció del dret de l’Administració per a determinar el deute tributari computa de data a data, amb independència que l’últim dia d’aquest termini sigui hàbil

Llegeix més »
Actualitats Fiscals

Actualitats Fiscals Maig 2024

SUMARI Autoliquidació rectificativa. S’ha aprovat el seu desenvolupament reglamentari en determinats supòsits. Els ajuntaments no poden dictar diligències d’embargament de comptes oberts en sucursals d’entitats financeres situades fora del seu terme municipal. IRPF. La norma tributària no regula la possibilitat

Llegeix més »
Circulars

Començament de la Campanya de Renda 2023

El proper 3 d’abril comença oficialment la Campanya de Renda 2023. Destaquem a continuació les dates més significatives i novetats d’aquest any: Dates a tenir en compte: 12 de març del 2024: A partir del 12 de març i fins

Llegeix més »
Actualitats Fiscals

Actualitats Fiscals Abril 2024

SUMARI Directrius generals del Pla anual de Control Tributari 2024. Procedeix la devolució de l’IIVTNU (plusvàlua), encara que la liquidació sigui ferma, si no va existir increment de valor i es va pagar per un guany que no es va

Llegeix més »
Legislació & Novetats

Pla de Control Tributari 2024

El 29 de febrer de 2024 es va publicar al BOE la Resolució de 21 de febrer de 2024, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control

Llegeix més »
Legislació & Novetats

Responsabilitat Administradors i Directius

https://www.bouassociats.com/wp-content/uploads/2024/03/asseguranca-directors-oficials.mp4 Estimats clients, En un entorn empresarial cada vegada més complex i regulat, la gestió de riscos s’ha convertit en una prioritat màxima per l’empresari. És en aquest context que volem destacar la importància de la contractació d’una assegurança per

Llegeix més »
Actualitats Fiscals

Actualitats Fiscals Març 2024

SUMARI Modificat el Reglament de l’IRPF en matèria de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball. Deduïbilitat de l’IVA dels vehicles d’ús mixt cedits als empleats. El Tribunal Suprem reforça la seva doctrina sobre la caducitat del procediment

Llegeix més »
No hay más entradas
Més llegides

Articles més llegits

Actualitats Fiscals Juliol – Agost 2024

SUMARI IS.- El Tribunal Suprem analitza els efectes de la sentència del Tribunal Constitucional 11/2024, que va declarar la inconstitucionalitat del règim transitori aplicable a

Actualitats Fiscals Juny 2024

SUMARI El Tribunal Suprem fixa com a doctrina que el termini de quatre anys de prescripció del dret de l’Administració per a determinar el deute