Bou & Associats | Actualitat

Bou & Associats

Actualitat

BOU & ASSOCIATS COMUNICA

Els informem de les novetats més rellevants per al seu interès

Puc vendre les participacions de la meva societat a qualsevol preu? Hi ha un preu legal mínim o màxim?
Circular informativa: Apunts de fiscalitat per al 2021
Circular informativa: Aplaçament quotes Seguretat Social
Mesures tributàries en el Reial decret llei 35/2020
La data de la notificació en paper preval sobre la de la notificació electrònica
Els autònoms que teletreballen per causa del COVID no podran deduir les despeses per subministraments
Quin és el lloc de realització de l’activitat, a efectes d’IAE, quan els empleats teletreballen?
Actualitats Fiscals Febrer 2021
La compravenda d’una farmàcia ha de tributar per Actes Jurídics Documentats
1 2 19