Bou & Associats | Actualitat

Bou & Associats

Actualitat

BOU & ASSOCIATS COMUNICA

Els informem de les novetats més rellevants per al seu interès

M’interessa sol·licitar la devolució mensual de l’IVA?
Reduccions de rendes en arrendaments de locals de negoci
Actualitats Fiscals Novembre 2020
Ha canviat la prohibició de realitzar hores extraordinàries dels treballadors reincorporats mentre es manté a treballadors a l’ERTO?
Circular informativa: Declaracions trimestrals 3T 2020
Pròrroga dels ERTOs fins el 31 de gener de 2021
Segons el TEAC, no són deduïbles en l’IS els pagaments als administradors quan els càrrecs consten en els estatuts com a gratuïts
El Tribunal Suprem anul·la la declaració informativa sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques – Model 179
Actualitats Fiscals Octubre 2020
1 2 17