Estic obligat a presentar la declaració de l’Impost sobre Societats? Subjectes exonerats de presentar el model 200

L'Impost sobre Societats és un tribut que grava la renda de les societats mercantils i altres entitats jurídiques conforme estableix la Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats (LIS). Per tant,…

Continue ReadingEstic obligat a presentar la declaració de l’Impost sobre Societats? Subjectes exonerats de presentar el model 200