Subvenció per a la contractació de persones en situació de major vulnerabilitat

Benvolguts clients, Tenim constància que s'ha obert convocatòria d'una subvenció del SOC (Servei Públic d'Ocupació de Catalunya), enfocada a la contractació laboral indefinida de persones en situació de vulnerabilitat, on s'entén…

Continue ReadingSubvenció per a la contractació de persones en situació de major vulnerabilitat

Estic obligat a presentar la declaració de l’Impost sobre Societats? Subjectes exonerats de presentar el model 200

L'Impost sobre Societats és un tribut que grava la renda de les societats mercantils i altres entitats jurídiques conforme estableix la Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats (LIS). Per tant,…

Continue ReadingEstic obligat a presentar la declaració de l’Impost sobre Societats? Subjectes exonerats de presentar el model 200