Encara no has presentat els comptes anuals del 2020? Tens fins al 31 de desembre per evitar que et sancionin

Cada any la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública remet a l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) un llistat amb les societats incomplidores en l'obligació de…

Continua llegintEncara no has presentat els comptes anuals del 2020? Tens fins al 31 de desembre per evitar que et sancionin

Impost sobre Patrimoni i exempció de participacions en empresa familiar. Aplicació de la normativa autonòmica a tots els no residents

La Direcció General de Tributs (DGT), en consulta V2304-21 de 16 d'agost de 2021, estableix que la normativa autonòmica en matèria d'Impost sobre Patrimoni també és aplicable a no residents,…

Continua llegintImpost sobre Patrimoni i exempció de participacions en empresa familiar. Aplicació de la normativa autonòmica a tots els no residents

Els nous recàrrecs per declaració fora de termini són aplicables a recàrrecs anteriors si resulten més favorables per a l’obligat tributari

En la resolució 0034/2020 de 22 de setembre de 2021, el Tribunal Econòmic Administratiu Central -TEAC-, es ''fa ressò'' i confirma en la pràctica, el canvi normatiu que conseqüència de…

Continua llegintEls nous recàrrecs per declaració fora de termini són aplicables a recàrrecs anteriors si resulten més favorables per a l’obligat tributari

Pot aplicar-se la reducció del 40% a plans de pensions diferents rescatats en exercicis diferents? El TEAR de València s’aparta del criteri de la DGT

El TEAR de València, en resolució de 29 d'abril de 2021, RG. 3396/2019, s'aparta del criteri mantingut per la Direcció General de Tributs en diverses consultes vinculants, en relació amb…

Continua llegintPot aplicar-se la reducció del 40% a plans de pensions diferents rescatats en exercicis diferents? El TEAR de València s’aparta del criteri de la DGT

Cal tornar a presentar el Model 179 ”Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges”

Es reprèn l'obligació de presentar el Model 179 de ''Declaració informativa de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques'' des del 26 de juny de 2021.A partir de quan haurà…

Continua llegintCal tornar a presentar el Model 179 ”Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges”