IS – Deducció per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat quan es reconeix la discapacitat en un exercici posterior i amb efectes des d’un exercici anterior

Consulta de la DGT V1510-22 de 24 de juny. Síntesi Si la deducció no va ser consignada a l'autoliquidació de l'Impost sobre Societats corresponent a l'exercici en què es va…

Continue ReadingIS – Deducció per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat quan es reconeix la discapacitat en un exercici posterior i amb efectes des d’un exercici anterior

El règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de l’Estat Legislador incompleix el Dret de la Unió

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (d'ara endavant TJUE) de 28 de juny de 2022, dictada en l'assumpte C-278/20 -Comissió contra el Regne d'Espanya-, declara que…

Continue ReadingEl règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de l’Estat Legislador incompleix el Dret de la Unió