PORTALS WEB

Us donem la benvinguda als nous Portals Web de Bou & Associats i Bou Assessors, on posem a la vostra disposició la documentació generada per l’Assessoria de forma automatitzada, entre d’altres.

Les principals funcions i característiques de les plataformes són les següents:
– Organització: Documentació organitzada i classificada per tal de facilitar la consulta d’informació. Les plataformes són totalment escalables a fi d’adaptar-se a les necessitats de cada client.
– Gestió i planificació: Eficàcia en el tractament de la informació d’una manera eficient, facilitant en gran mesura les tasques de gestió i administració. Tots els documents són accessibles i descarregables en tot moment des de qualsevol dispositiu.
– Optimització de recursos: Optimització dels processos i centralització en l’accés de la informació corporativa, aquest fet suposa una reducció considerable en el temps de cerca d’informació.
– Privacitat i seguretat: Les plataformes garanteixen la màxima privacitat i seguretat en l’accés a la informació.


El Portal del Client és una plataforma de comunicació entre els clients del despatx i l’assessoria. Permet la distribució de documentació generada per l’assessoria de forma automatitzada. Podran consultar de manera personalitzada informes sobre la seva activitat econòmica, balanços de sumes i saldos, factures emeses i rebudes, models d’impostos presentats, documentació dels comptes anuals, documentació dels llibres comptables, modificar dades dels treballadors, realitzar altes i baixes de treballadors, implementar incidències salarials i laborals, entre d’altres. Alhora, dins les plataformes, hi ha l’opció d’enviar dades comptables i fiscals mitjançant plantilles i formularis web al vostre col·laborador de Bou. 

El Portal de Documents està orientat als treballadors dels clients del despatx, podran descarregar-se directament la documentació que l’assessor publica com els rebuts salarials, certificats o contractes laborals.

Per a qualsevol consulta relacionada amb el servei, pots contactar-nos directament a través del següent correu electrònic: web@bouassociats.com.

This website uses cookies to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of all the cookies.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices