Informàtica

A través de la societat Angle Informàtica

  • Venda de software i de hardware (des de programes de gestió a servidors empresarials).
  • Manteniment i seguiment de possibles incidències informàtiques als equips de les seves oficines per suport remot o bé in-situ.
  • Assessorament en implantació de projectes informàtics.
  • Anàlisi forense, informe pericial i peritatge informàtic.
  • Instal·lació i configuració de sistemes de videovigilància i control d’accessos.
  • Solucions de seguretat informàtica.
  • Implantació de sistemes de comunicacions entre oficines, xarxes informàtiques.
  • Migració al núvol de la infraestructura tecnològica.
  • Sistemes de còpies de seguretat online.
  • Virtualització d’equips i servidors Vmware.

Persona de contacte

This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices