Informàtica

A través de la societat Angle Informàtica

  • Venda de software i de hardware (des de programes de gestió a servidors empresarials).
  • Manteniment i seguiment de possibles incidències informàtiques als equips de les seves oficines per suport remot o bé in-situ.
  • Assessorament en implantació de projectes informàtics.
  • Anàlisi forense, informe pericial i peritatge informàtic.
  • Instal·lació i configuració de sistemes de videovigilància i control d’accessos.
  • Solucions de seguretat informàtica.
  • Implantació de sistemes de comunicacions entre oficines, xarxes informàtiques.
  • Migració al núvol de la infraestructura tecnològica.
  • Sistemes de còpies de seguretat online.
  • Virtualització d’equips i servidors Vmware.

Persona de contacte

This website uses cookies to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of all the cookies.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices