Finances

  • Assessorament a la seva empresa davant entitats bancàries per a l’obtenció de préstecs, crèdits, etc.
  • Assessorament a la seva empresa en la gestió de les inversions financeres (renda fixa, renda variable, fons d’inversió, etc).
  • Anàlisi i planificació d’inversions, i el seu finançament.

Persones de contacte