Finances

  • Assessorament a la seva empresa davant entitats bancàries per a l’obtenció de préstecs, crèdits, etc.
  • Assessorament a la seva empresa en la gestió de les inversions financeres (renda fixa, renda variable, fons d’inversió, etc).
  • Anàlisi i planificació d’inversions, i el seu finançament.

Persones de contacte

This website uses cookies to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of all the cookies.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices