Finances

  • Assessorament a la seva empresa davant entitats bancàries per a l’obtenció de préstecs, crèdits, etc.
  • Assessorament a la seva empresa en la gestió de les inversions financeres (renda fixa, renda variable, fons d’inversió, etc).
  • Anàlisi i planificació d’inversions, i el seu finançament.

Persones de contacte

This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices