Administració i Mediadors Concursals

A través de la societat Experts en Tècniques Concursals

 • Assessorament i defensa d’empreses insolvents
 • Estudi, planificació i assessorament previ a situacions de crisi empresarial, amb la finalitat d’avaluar els avantatges i els riscos de la presentació de la sol·licitud de concurs voluntari.
 • Preparació de documentació necessària per a la sol·licitud de concurs voluntari, verificant el compliment dels requisits legals, i direcció lletrada de tot el procediment.
 • Preparació i negociació d’expedients de regulació d’ocupació concursal.
 • Elaboració de proposta de conveni (quitança i/o espera) per a la seva aprovació a la Junta de Creditors.
 • Assessorament i direcció lletrada en incidents concursals, així com en totes les seccions del procediment concursal.
 • Assessorament i defensa dels membres de l’òrgan d’administració afectats per accions declaratives de responsabilitat en la secció de qualificació de concurs.
 • Assessorament i direcció lletrada de deutors què hagin estat declarats en situació de concurs necessari.     
 • Assessorament i defensa de creditors durant el concurs
 • Comunicació de crèdits a l’administració concursal, seguiment de procediments concursals.
 • Gestió de la devolució de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 • Assessorament i direcció lletrada en impugnacions de l’inventari i/o de la llista de creditors.
 • Assessorament i direcció lletrada en accions de rescissió, accions de reintegració i en la secció de qualificació del concurs.
 • Assessorament i direcció lletrada en la tramitació de concurs necessari de deutors insolvents, com a mesura per a la recuperació de crèdits.
 •  Reestructuració d’empreses
 • Anàlisi i diagnòstic de la situació real de l’empresa: Auditoria preconcursal en matèria mercantil, comptable, fiscal i laboral.
 • Elaboració de Plans de Viabilitat.
 • Reestructuracions laborals: Negociació i tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Elaboració i negociació amb creditors de propostes de conveni preconcursals (quitança i/o espera).
 • Negociació d’acords de refinançament amb creditors, especialment amb entitats financeres.
 • Estudi de la responsabilitat civil o penal dels administradors de fet o de dret, i la seva defensa jurídica.
 • Informes pericials per jutjats i tribunals
 • Emissió d’informes pericials en l’àrea economicofinancera sobre les matèries següents:
 • Estats financers i llibres de comptabilitat; verificació de documents comptables.
 • Càlculs de matemàtica financera.
 • Valoració d’empreses, unitats productives, carteres de clients, etc.
 • Indemnitzacions per dany emergent i lucre cessant.
 • Valoració d’immobles.

Persona de contacte