Assegurances

 • ASSEGURANCES PER A L’EMPRESA
 • Assegurança per a Responsabilitat Civil.
 • Assegurança Multirisc: robatori, incendi, inundacions, aiguats, etc.
 • Assegurança per a vehicles: cotxes, remolcs, camions, vaixells, etc.
 • Assegurança de Lloguer Protegit.
 • Assegurança de Defensa Jurídica.
 • Assegurança de Responsabilitat dels administradors i altres directius.
 • Auditoria d’Assegurances amb el compromís d’analitzar cobertures i preus.
 • ASSEGURANCES D’ÀMBIT PARTICULAR
 • Assegurança de Salut.
 • Assegurança de Vida.
 • Assegurança Multirisc: habitatge, robatori, incendi, inundacions, aiguats, etc.
 • Assegurança per a vehicles: cotxes, remolcs, camions, vaixells, etc.
 • Assegurança de Lloguer Protegit.
 • Assegurança de Defensa Jurídica.
 • Assegurança per a Responsabilitat Civil.
 • Auditoria d’Assegurances amb el compromís d’analitzar cobertures i preus.

Persona de contacte

This website uses cookies to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of all the cookies.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices