Assegurances

 • ASSEGURANCES PER A L’EMPRESA
 • Assegurança per a Responsabilitat Civil.
 • Assegurança Multirisc: robatori, incendi, inundacions, aiguats, etc.
 • Assegurança per a vehicles: cotxes, remolcs, camions, vaixells, etc.
 • Assegurança de Lloguer Protegit.
 • Assegurança de Defensa Jurídica.
 • Assegurança de Responsabilitat dels administradors i altres directius.
 • Auditoria d’Assegurances amb el compromís d’analitzar cobertures i preus.
 • ASSEGURANCES D’ÀMBIT PARTICULAR
 • Assegurança de Salut.
 • Assegurança de Vida.
 • Assegurança Multirisc: habitatge, robatori, incendi, inundacions, aiguats, etc.
 • Assegurança per a vehicles: cotxes, remolcs, camions, vaixells, etc.
 • Assegurança de Lloguer Protegit.
 • Assegurança de Defensa Jurídica.
 • Assegurança per a Responsabilitat Civil.
 • Auditoria d’Assegurances amb el compromís d’analitzar cobertures i preus.

Persona de contacte

This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices