Protecció de Dades

A través de la societat Operdata Solutions

Servei d’Adaptació a la normativa de Protecció de Dades
S’ofereix una solució integral d’adaptació del RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, proporcionant un servei orientat a les necessitats de cada client, formació, seguiment, auditoria i, per tant, la màxima garantia d’una veritable adequació a la normativa.

  • Adaptació dels Procediments. 
  • Controls de compliment i seguiment.
  • Elaboració del Registre d’Activitats.
  • Revisió dels procediments.
  • Revisió de garanties dels Encarregats del Tractament, elaboració i adaptació de contractes.
  • Desenvolupament de les Polítiques de Protecció de Dades.
  • Elaboració de documentació legal juntament amb el manual de protocols.
  • Formació i conscienciació del personal.
  • Defensa jurídica. (si s’escau)
  • Consultors professionals en RGPD, LSSI…

Persones de contacte

×
×

Carretó