El càlcul del guany patrimonial per a la venda de valors no cotitzats. L’aplicació de la regla de l’art. 37.1.b) a la venda de participacions d’empreses amb menys de tres anys

Amb caràcter general, a l'IRPF el guany patrimonial que se sotmet a tributació amb la transmissió d'un bé es calcula per la diferència entre el valor d'adquisició i de transmissió…

Continue ReadingEl càlcul del guany patrimonial per a la venda de valors no cotitzats. L’aplicació de la regla de l’art. 37.1.b) a la venda de participacions d’empreses amb menys de tres anys

Les donacions de béns fetes a entitats sense ànim de lucre acollides al règim fiscal especial tributen al tipus 0% d’IVA

El passat 9 d'abril es va publicar al BOE la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. En la Disposició final tercera…

Continue ReadingLes donacions de béns fetes a entitats sense ànim de lucre acollides al règim fiscal especial tributen al tipus 0% d’IVA