L’Administració Tributària podrà demanar la comptabilitat en un procediment de comprovació limitada

En un Projecte de Llei que actualment es troba en tramitació parlamentària, el Grup Parlamentari Socialista en comú amb el Grup Confederal d'Unides Podem-En Comú Podem-Galícia en Comú, han introduït…

Continue ReadingL’Administració Tributària podrà demanar la comptabilitat en un procediment de comprovació limitada

Digitalització de la comptabilitat i dels reports analítics: Ja no és una oportunitat sinó una necessitat

La digitalització ha revolucionat molts aspectes de la vida moderna, i la comptabilitat no n'és una excepció. Avui dia, la majoria de les empreses utilitzen eines digitals per portar els…

Continue ReadingDigitalització de la comptabilitat i dels reports analítics: Ja no és una oportunitat sinó una necessitat

Encara no has presentat els comptes anuals del 2021? Tens fins el 31 de desembre per evitar que et sancionin

Cada any la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública remet a l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) un llistat amb les societats incomplidores en l'obligació de dipòsit…

Continue ReadingEncara no has presentat els comptes anuals del 2021? Tens fins el 31 de desembre per evitar que et sancionin

L’Administració pot regularitzar amb base a documents que constitueixen troballes casuals?

Una sentència recent del Tribunal Suprem, de 25 d'octubre de 2022, recurs de cassació 247/2021, torna a recordar a l'Administració Tributària la impossibilitat de regularitzar un contribuent basant aquesta regularització…

Continue ReadingL’Administració pot regularitzar amb base a documents que constitueixen troballes casuals?