Pot un subcontractista aplicar la inversió del subjecte passiu en una execució d’obra si el contractista no l’aplica?

La forma de facturar a les execucions d'obra és un dels majors mals de cap per als contractistes i subcontractistes, que en numerables ocasions dubten sobre la conveniència d'aplicar la…

Continue ReadingPot un subcontractista aplicar la inversió del subjecte passiu en una execució d’obra si el contractista no l’aplica?

Circular informativa: Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Impost sobre la Renda de les Persones FísiquesL'adquirent d'un bé a través d'un contracte o pacte successori es subrogarà el valor i data d'adquisició que tenia aquest bé en el…

Continue ReadingCircular informativa: Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Circular informativa: Simplificació en la prova de transport de les entregues intracomunitàries de béns (Recordatori)

El Reial decret llei 3/2020, de mesures urgents modifica la Llei de l'IVA, recull la forma de justificar l'expedició i transport de béns de les operacions comercials per obtenir la…

Continue ReadingCircular informativa: Simplificació en la prova de transport de les entregues intracomunitàries de béns (Recordatori)