PORTALS WEB

Us donem la benvinguda als Portals Web de Bou & Associats, on posem a la vostra disposició la documentació generada per l’Assessoria de forma automatitzada.

Les principals funcions i característiques de les plataformes són les següents:
– Organització: Documentació organitzada i classificada per tal de facilitar la consulta d’informació. Les plataformes són totalment escalables a fi d’adaptar-se a les necessitats de cada client.
– Gestió i planificació: Eficàcia en el tractament de la informació d’una manera eficient, facilitant en gran mesura les tasques de gestió i administració. Tots els documents són accessibles i descarregables en tot moment des de qualsevol dispositiu.
– Optimització de recursos: Optimització dels processos i centralització en l’accés de la informació corporativa, aquest fet suposa una reducció considerable en el temps de cerca d’informació.
– Privacitat i seguretat: Les plataformes garanteixen la màxima privacitat i seguretat en l’accés a la informació.

El Portal del Client és una plataforma de comunicació entre els clients del despatx i l’assessoria. Permet la distribució de documentació generada per l’assessoria de forma automatitzada. Podran consultar de manera personalitzada informes sobre la seva activitat econòmica, balanços de sumes i saldos, factures emeses i rebudes, models d’impostos presentats, documentació dels comptes anuals, documentació dels llibres comptables, modificar dades dels treballadors, realitzar altes i baixes de treballadors, implementar incidències salarials i laborals, entre d’altres. Alhora, dins les plataformes, hi ha l’opció d’enviar dades comptables i fiscals mitjançant plantilles i formularis web al vostre col·laborador de Bou. 

El Portal de Documents està orientat als treballadors dels clients del despatx, podran descarregar-se directament la documentació que l’assessor publica com els rebuts salarials, certificats o contractes laborals.

Per a qualsevol consulta relacionada amb el servei, podeu contactar-nos directament a través del següent correu electrònic: web@bouassociats.com.