Protecció de Dades - Bou & Associats

Protecció de Dades

A través de la societat Operdata Solutions

  • Implantació de la Llei 15/1999 i RD 1720/2007 de Protecció de Dades.
  • Inscripció de fitxers a l’Agència de Protecció de Dades.
  • Formació en Protecció de Dades.
  • Realització d’auditories, tant externes com internes, d’acord amb la Llei 15/1999 i RD 1720/2007.
  • Elaboració de contractes complementaris necessaris una vegada implantada la Llei de Protecció de Dades.

Persona de contacte

CONTACTA’NS