Bou & Associats | Actualitats Fiscals Novembre 2019
Actualitats Fiscals Novembre 2019

Actualitats Fiscals Novembre 2019

SUMARI

  1. L’exempció de la indemnització per acomiadament exigeix provar que el cessament ha estat real.
  2. El Tribunal Suprem anul·la l’apartat del Reglament d’Inspecció Tributària sobre el moment per comunicar l’existència d’indicis de delicte fiscal.
  3. Obligats a presentar davant l’AEAT declaració informativa de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques.
  4. Deduïbilitat en l’Impost de Societats de la retribució al soci i administrador únic.
  5. El Tribunal Suprem dictamina que Hisenda pot embargar al contribuent la part del salari mínim no gastat.