Bou & Associats | Calendari d'obligacions tributàries 2020
Calendari d’obligacions tributàries 2020

Calendari d’obligacions tributàries 2020

Com cada any, l’Agència Tributària ha publicat el Calendari General del Contribuent, en aquest cas el corresponent a l’exercici 2020, en què es detalla amb exactitud la data en què s’han de realitzar les diferents obligacions tributàries.

Com a NOVETATS SIGNIFICATIVES per a l’any 2020 trobem les següents:

  • Els models 190, 347 i 390 corresponents a l’exercici 2019 s’han de presentar mitjançant formulari d’ajuda o mitjançant fitxer. Les declaracions corresponents a l’any 2019 no es podran presentar en l’any 2020, mitjançant SMS.

  • Es modifica el formulari i fitxer XSD del model 231 “Informació País per País”. Les declaracions d’exercicis anteriors al 2019 que es presentin en l’any 2020, utilitzaran fins el 10 de novembre de 2020 el formulari i fitxer XSD actual (després d’aquesta data es farà servir el nou). La declaració corresponent a l’exercici 2019 que es presenti l’any 2020, utilitzarà el nou formulari i fitxer XSD.

  • S’aprova el model 234 “Declaració informativa de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal”: 30 dies següents al naixement de l’obligació d’informar (a partir de l’1 de juliol de 2020). Per al període transitori (25 de juny de 2018 fins al 30 de juny de 2020): juliol i agost de 2020.

  • S’aprova el model 235 “Declaració d’informació d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables”: mes natural següent a la finalització del trimestre natural en què s’hagi obtingut nova informació que hagi de comunicar-se (a partir de l’1 de juliol de 2020). El model 235 es presentarà per primera vegada (no període transitori), a l’octubre de 2020.

  • S’aprova el model 318 “Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei”: 1 al 30 de gener.

  • La declaració anual del model 349 corresponent al 2019 es presentarà al gener de 2020, si bé ja no es realitzarà la declaració anual a partir de l’any 2020, a presentar al 2021.

Com a DATES IMPORTANTS per a l’any 2020 podem indicar les següents:

  • El 30 de gener de 2020 acaba el termini per presentar els models 130, 131 i 303 corresponents al quart trimestre del 2019, així com el model 390 de resum anual de l’IVA de 2019. La resta de resums anuals corresponents al 2019 es poden presentar fins el 31 de gener de 2020.

  • El termini de presentació del model 347 de declaració d’operacions amb terceres persones corresponent a l’exercici 2019 és de l’1 de febrer al 2 de març de 2020.

  • El 2 d’abril de 2020 s’inicia el termini de presentació per Internet i per telèfon de les declaracions de Renda i Patrimoni 2019. Per la seva presentació presencial en entitats col·laboradores, Comunitats Autònomes i oficines de l’AEAT caldrà esperar al 13 de maig de 2020.

  • El termini de presentació del model 200 de declaració de l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici 2019 és de l’1 al 27 de juliol de 2020.​​​​