Bou & Associats | Hisenda prepara un pla d'inspecció a les PIMES per l'Impost de Societats
Hisenda prepara un pla d’inspecció a les PIMES per l’Impost de Societats

Hisenda prepara un pla d’inspecció a les PIMES per l’Impost de Societats

Hisenda prepara una campanya de visites i inspeccions a petites i mitjanes empreses, tal com va fer en exercicis anteriors. Les actuacions han començat amb la remissió d’una carta en què se’ls avisa que les dades de l’Impost sobre Societats que sobre elles disposa l’Agència Tributària difereixen de la mitjana del sector en què actuen. Com en exercicis anteriors, Hisenda es centra en les persones jurídiques, deixant fora els treballadors autònoms.

Posteriorment s’iniciarà una campanya de pentinats (visites a les seus de les empreses) destinades al control in situ en sectors i àmbits considerats de risc fiscal, on es maneja diners en metàl·lic.

Finalment, entrarà en acció la Inspecció d’Hisenda per reobrir els expedients necessaris i revisar els comptes de les empreses en què sospiti que s’han comès irregularitats.

Manca de personal
Amb aquestes actuacions, l’Agència Tributària tracta de conscienciar els sectors on considera que hi ha més frau, alhora que compensa la manca de personal del que pateix des de fa anys.

La diferència amb anys anteriors és que les ràtios amb què es comparen les de l’entitat s’han extret de les declaracions de l’Impost sobre Societats presentades pels contribuents del sector.

S’aporten dades comparatives entre els obligats tributaris i els seus competidors del sector, referits a assumptes com marges net i brut, costos d’aprovisionament, cobraments amb targeta i percentatges de cobrament amb targeta i efectiu.

L’Agència Tributària va donar en el 2017 un fort impuls a les seves actuacions presencials (pentinats)
Per Luis del Amo, secretari tècnic del Registre d’Economistes Assessors Fiscals (Reaf), estem davant d’unes cartes difícils d’interpretar, que afecten a temes de l’Impost sobre Societats.

L’Agència Tributària va donar en el 2017 un fort impuls a les seves actuacions presencials a les empreses (pentinats) amb un total de 32.215 visites, un 31% més que l’any anterior.

El motiu d’un creixement tan intens en aquestes actuacions destinades a la detecció d’economia submergida és el desenvolupament del Pla de Visites IVA 2017, sota el qual es van completar 14.698 visites, el 45% de totes les actuacions presencials de l’any.

El Pla de Visites IVA va suposar el 2017, últimes xifres publicades, l’inici de 19.336 expedients. A més, l’AEAT va apreciar un efecte induït en les autoliquidacions d’IVA posteriors a l’inici de les visites, els contribuents afectats van passar a declarar més de 256 milions des del segon trimestre fins al final de l’exercici.

Mentre es desenvolupaven les inspeccions obertes als contribuents seleccionats per la Inspecció, a partir de les actuacions presencials, es va percebre ja un primer efecte induït de la campanya en els contribuents afectats per les visites, que van elevar en més d’un 10% l’import de les seves liquidacions d’IVA presentades després de l’inici de la campanya sobre el mateix període de l’any anterior.

Al costat d’aquestes visites, destaca una altra línia d’acció dins el camp de les actuacions presencials, centrada en complementar les grans actuacions coordinades centralitzades amb entrades i registres que es desenvolupen per al descobriment d’activitat econòmica oculta i la detecció de software d’ocultació de vendes.

L’any passat es van desenvolupar 782 visites d’aquestes característiques, que permeten estendre l’efecte de les macroactuaciones nacionals sobre sectors concrets d’activitat.

Aquestes grans operacions, un total de 14 des de l’any 2013, han portat a un fort increment en les quantitats ingressades aquests anys en IVA i Societats per part dels més de 600 afectats, empreses, fonamentalment, i també socis, administradors i persones del seu entorn.

L’efecte paral·lel d’aflorament d’activitat s’aprecia en l’IVA, amb un creixement del volum d’operacions declarat de 535 milions d’euros, i en Societats, on els ingressos d’explotació declarats van créixer al voltant de 400 milions d’euros.

Macrooperacions
El paper que juguen les Unitats d’Auditoria Informàtica (UAI) tant en aquestes macrooperacions, com en moltes altres per tot el territori nacional, s’aprecia en el resultat de les inspeccions posteriors.

Només el 2017, es van realitzar 4.004 actes d’inspecció, un 35% més que un any abans, a contribuents que en els darrers exercicis han estat objecte d’intervencions amb UAI, per un import de 373 milions d’euros, un 36% més que el regularitzat l’any previ.

En els últims cinc anys, aquestes intervencions amb bolcats informàtics que faciliten el descobriment de rendes ocultes, permeten millorar l’obtenció de proves i redueixen la durada de les comprovacions, han derivat en la regularització de 1.288 milions d’euros a través de més de 15.200 actes d’inspecció.