Bou & Associats | Mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral
Mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral

Mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral

En el Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, s’han volgut restablir alguns drets socials que varen ser suprimits al 2012 i garantir el manteniment del treball en determinats col·lectius especialment sensibles a la inestabilitat laboral i atur.

Aquests són els punts més importants que creiem poden ser del seu interès:

Obligació del registre de la jornada de treball: L’article 10 modifica el 34 de l’Estatut dels Treballadors per incloure un nou apartat 9 que obliga a les empreses a realitzar un registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora.
– Com a recordatori es poden fer màxim 80 hores extraordinàries a l’any i l’empresa haurà de conservar els registres durant quatre anys.
– Incomplir aquesta obligació serà una infracció greu que suposa una multa de 206 a 6.250€.
– Aquest registre entrarà en vigor als dos mesos de la seva publicació que és el dia 12 de maig de 2019.

Subsidi per persones de més de 52 anys: Es redueix l’edat d’accés de 55 a 52 anys. Es podrà demanar sense haver de tenir complerta l’edat i accedir-hi quan es tingui la mateixa i s’elimina la consideració de rendes de la unitat familiar per l’accés al mateix.

Bonificació per les empreses que contractin a persones aturades de llarga duració: Es pretén incentivar la contractació indefinida de persones aturades i inscrites a l’oficina d’ocupació un mínim de 12 mesos als 18 anteriors a la contractació, mitjançant bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social.
– Com a requisit principal, s’haurà de mantenir el treballador d’alta un mínim de 3 anys des de la data d’inici de la relació laboral.

Les bonificacions seran les següents:

  • 1.300€/any (108,33€/mes) si és home.

  • 1.500€/any (125€/mes) si és dona.

– Si el contracte és a temps parcial, les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

La present circular té un caràcter merament informatiu, ja que és un recull d’aquells aspectes laborals que segons el nostre criteri poden ser del seu interès i per tant, si desitja una millor i acurada informació amb una atenció personalitzada del seu cas, es pot posar en contacte amb el nostre Departament Laboral.