You are currently viewing Actualitats Fiscals Gener 2022

Actualitats Fiscals Gener 2022

SUMARI

  1. Publicada al BOE i amb mínims canvis respecte a 2021 l’ordre de mòduls per a 2022.
  2. Canvi de criteri del TEAC: Obliga a l’Administració a regularitzar íntegrament l’IVA, sense necessitat que el contribuent ho reclami.
  3. Noves bonificacions en impostos locals i pròrroga de la rebaixa de tipus impositius de l’IVA.
  4. El Tribunal Suprem es manifesta sobre la compensació de bases imposables negatives en declaracions extemporànies.
  5. Modificacions en els models 303, 347, 05 i 06.
  6. Modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries.