You are currently viewing Actualitats Fiscals Maig 2020

Actualitats Fiscals Maig 2020

SUMARI

  1. Campanya de Renda 2019: 10 qüestions a tenir en compte.
  2. Preguntes freqüents sobre les mesures fiscals adoptades davant el coronavirus.
  3. Donatius COVID-19: Efectes fiscals i obligacions formals.
  4. Càlcul de la quantia de l’ajornament previst en el Reial decret llei 7/2020.