Bou & Associats | Actualitats Fiscals Maig 2021

Bou & Associats

Actualitats Fiscals Maig 2021

SUMARI

  1. El Tribunal Suprem amplia el marge de les empreses per a la deducció de despeses en l’Impost sobre Societats.
  2. La Direcció General de Tributs fixa criteri sobre la residència fiscal dels teletreballadors.
  3. Tributació en IRPF de la devolució per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) de diferències de quotes del RETA per aplicació de la ”tarifa plana” a autònoms societaris.
  4. Fraccionament extraordinari del pagament del deute de l’IRPF de l’exercici 2020 per a treballadors afectats per un ERTO.
  5. Planificació fiscal considerada agressiva: nova obligació formal.
  6. Mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp